Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: Úřad k doporučení Komise pro volby do Evropského parlamentu

18. 10. 2018 – Evropská komise vydala v září doporučení, které má chránit před kybernetickými bezpečnostními incidenty a pomáhat v boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 23. až 26. května 2019.
 

 
 
Podle EK je v citlivém období voleb třeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci před kybernetickými útoky. Vyzvala k tomu, aby příslušné orgány pozorně sledovaly každé protiprávní jednání a aby byla posílena spolupráce mezi subjekty, které takové jednání monitorují. Mezi ty patří i ÚOOÚ.

Směrnice Evropského parlamentu zároveň upravila definici trestných činů a stanovila tak minimální a maximální výši sankcí v souvislosti s útoky proti informačním systémům. (Útoky proti informačním systémům jsou nyní přitěžující okolností).

EK také doporučila, aby každý členský stát zřídil vnitrostátní volební síť. Ta by zahrnovala veškeré orgány, které se věnují monitorování on-line činností. Tento krok by usnadnil výměnu informací a zároveň umožnil sdílení poznatků a prosazování pravidel v on-line prostředí. ÚOOÚ by tedy konkrétně informoval Úřad pro evropské politické strany a další evropské politické nadace o porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.

Podle Úřadu by však těmito doporučeními mohlo být narušeno právo nebýt souzen a potrestán dvakrát za týž čin, které je v ČR zakotveno na ústavní úrovni. Sankciování je totiž umožněno také v rámci GDPR. Kdyby sankční pravomoc byla přiznána další instituci, mohlo by dojít k dvojímu trestání. Navíc by v případě trestání dvěma orgány docházelo i k paralelnímu řízení.

Úřad proto Ministerstvu vnitra doporučil prosazovat pozici, která od tohoto dvojího trestání upustí.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 17.10.2018 / 17.10.2018

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém