Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva

Zamítnutí rozkladu sdružení SOLUS
 

 
 

9. října 2013

Úřad jak v kontrolním, tak ve správním řízení dospěl k závěru, že provoz a zpracování osobních údajů v dlužnických registrech v České republice nejsou upraveny žádným zákonem. Proto mohou obsahovat osobní údaje klientů (dlužníků) pouze s jejich souhlasem podle zákona č. 101/2000 Sb., přičemž je právem každého klienta tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě je sdružení SOLUS povinno osobní údaje z dlužnického registru odstranit, neboť pro jejich zpracování nemá zákonný podklad. Úřad se také zabýval otázkou výjimek z povinnosti mít souhlas ke zpracování osobních údajů, a to přestože sdružení SOLUS i jeho členové veřejně prezentují to, že osobní údaje zařadí do dlužnického registru pouze se souhlasem klienta. Po posouzení jednotlivých případů dospěl Úřad k závěru, že nelze použít ani žádnou ze zákonných výjimek (§ 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.).

PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 25.10.2013 / 25.10.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém