Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Tiskové prohlášení WP 29 a Pracovní skupiny pro policii a justici k Dohodě o programu pro sledování financování terorismu (TFTP II, Swift) - archiv dokumentů

 
 
 

Tiskové prohlášení


Brusel, 28. června 2010

Pracovní skupina podle článku 29
a
Pracovní skupina pro policii a justici

Dohoda mezi EU a USA o programu pro sledování financování terorismu není v souladu s legislativou pro ochranu soukromí

Evropské orgány pro ochranu dat nespokojeny s ochrannými opatřeními v dohodě mezi EU a USA o finančních transakcích

Evropské orgány pro ochranu dat (Pracovní skupina podle článku 29) a Pracovní skupina pro policii a justici dnes ve společném dopise Evropskému parlamentu vyjádřily silné znepokojení ohledně standardů ochrany dat v Dohodě o programu pro sledování financování terorismu II (Terrorist Finance and Tracking Program II Agreement, dále jen „TFTP II“). Vyzývají členy Evropského parlamentu, aby na tyto obavy pamatovali při rozpravách o dohodě během nadcházejícího plenárního zasedání 5. – 8. července 2010.

Dohodu TFTP II, obecně známou jako dohoda Swift, uzavřela jménem Evropské unie počátkem června Evropská komise s Ministerstvem financí Spojených států. Tato dohoda má zajistit předávání údajů o finančních transakcích z EU do USA. Úřední orgány Spojených států mohou data využívat k předcházení a potírání teroristické činnosti. Předchozí dohodu o stejné věci odmítnul letos v únoru Evropský parlament z důvodu nedostatečných záruk pro ochranu dat.

Ačkoliv orgány pro ochranu dat v EU vítají skutečnost, že TFTP II v porovnání s předchozí dohodou obsahuje dodatečné záruky pro ochranu osobních údajů, shledávají, že není v souladu s legislativou EU. Několik ustanovení představuje vážné riziko pro ochranu dat a podkopává současné standardy ochrany dat v EU, a to jak z pohledu práv jednotlivce, tak pokud jde o pravomoci orgánů pro ochranu dat v EU.

Co je však nejdůležitější, právo jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v EU, na nediskriminační soudní náhradu ve Spojených státech, není plně zaručeno. Dohoda stanoví, že toto právo bude respektováno, současně však praví, že tím pro žádnou osobu nemá vytvářet nebo jí udělovat nějaké nové právo nebo výhodu. A jelikož současný právní systém Spojených států neposkytuje těm, kteří nejsou občany USA, žádné právo náhrady, orgány pro ochranu dat v EU vážně pochybují o skutečné dostupnosti soudní náhrady pro osoby nemající občanství USA.

Orgány pro ochranu dat v EU také vidí, že pravomoci, které požívají podle práva EU, jsou touto dohodou omezeny. Podle ní by fungovaly jen jako poštovní schránka pro posudky zpracované zaměstnanci amerického ministerstva financí, místo aby měly možnost samy získat a nezávisle vyhodnotit relevantní informace a posoudit, zda je vše v plném souladu se zásadami ochrany dat. V důsledku toho nebudou orgány pro ochranu dat v EU schopny zaručit, že práva jednotlivce budou vždy dodržena.

Orgány pro ochranu dat v EU mají kromě toho velké obavy ohledně hromadného předávání finančních informací do Spojených států, které mohou být následně předávány donucovacím orgánům jak v USA, tak EU. Podmínky pro takové následné transfery nesplňují záruky vyžadované právem EU, například limit pro uchovávání dat je až pět let a chybí omezení účelu.

Orgány pro ochranu dat v EU se rozhodly, že vstoupí-li dohoda v platnost, budou usilovat, aby se hromadná a následná předávání finančních informací stala předmětem první společné revize. Chtějí se také postarat, aby čistě interní evropská data o finančních transakcích, tzv. údaje SEPA (Single European Payment Area – Jednotná evropská platební zóna) nebyla předávána, neboť dohoda není v této věci jednoznačná.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Tiskové prohlášení WP 29 a Pracovní skupiny pro policii a justici k Dohodě o programu pro sledování financování terorismu (TFTP II, Swift)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém