Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tiskové zprávy - 2003

 
 
 

Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 2. 12. 2003


Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 30. 9. 2003


Sdělení pro tisk
3. 7. 2003

Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenává v posledním čase zprávy o tom, že schválil systém internetové zdravotní knížky iZIP. Zprávy se objevují zejména v regionálním tisku.

Úřad pro ochranu osobních údajů se od podobných sdělení distancuje. Zaregistroval pouze zpracování osobních údajů v systému iZIP.


Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 25. 6. 2003


Tisková zpráva
29.5. 2003

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal na žádost a pod záštitou Rady Evropy seminář o ochraně osobních údajů pro odborníky z Bosny a Hercegoviny.

Diskuse o zákonu, který Bosna a Hercegovina začíná aplikovat, debata o evropských zásadách ochrany osobních údajů a o českých zkušenostech probíhá na Úřadě pro ochranu osobních údajů ve dnech 29. a 30. května 2003 za přispění odborného týmu pracovníků českého Úřadu.


Vyjádření pro tisk
23.5. 2003

Úřad pro ochranu osobních údajů se ohrazuje proti dnešním tiskem publikovaným urážlivým, zavádějícím a společensky destabilizujícím výrokům hygienika hl. města Prahy Dr. Vladimíra Polaneckého. Formulace v nich obsažené prokazují naprostou neznalost zákona o ochraně osobních údajů.

Úřad koná kontrolu zpracování osobních údajů shromažďovaných na příletových karetách na základě povinnosti, která je mu jakožto nezávislému dozorovému orgánu uložena speciálním zákonem, a to v zájmu korektního vztahu k právu každého jednotlivce na ochranu soukromí a s ohledem na dodržení pravidel pro zpracování osobních údajů. Z dozorového charakteru Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá, že jeho kontrola nemusí být vždy nutně ukončena uložením sankce.

Vzniklé situaci nepochybně bylo možné předejít. Stačila ze strany Ministerstva zdravotnictví ochota spolupracovat v souladu s evropskými standardy jednání, nezatíženými arogancí státní moci. Od počátku tak mohlo být jasno, jak bude zohledňována a zajištěna ochrana shromažďovaných osobních údajů potřebných k prevenci šíření nákazy SARS.

V současné době Úřad pro ochranu osobních údajů postupně zaznamenává nevoli některých cestujících s poskytováním osobních údajů. Pod pohrůžkou nezanedbatelné finanční sankce příletové karty vyplňují. Domnívají se ovšem, že bezdůvodně, protože přilétají z evropských destinací, kde není potvrzen přenos nákazy SARS. Úřad zaznamenal i námitky proti účelnosti sledování pouze letištních vstupů do České republiky a poukazy na odlišnost České republiky od postupu v jiných evropských státech.


Úřad pro ochranu osobních údajů
Praha 14. 5. 2003

Úřad pro ochranu osobních údajů si na základě sdělení obsažených v dopise hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, PhD., náměstka ministryně zdravotnictví, vyžádal vysvětlení k navrhovaným "příletovým kartám", údajně zaváděným v České republice v souvislosti s bojem proti nákaze SARS.

Úřad rovněž zaznamenal v tisku vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva zdravotnictví, že "Evidenční karty v češtině a angličtině jsou navrženy tak, aby vyhovovaly ochraně osobních údajů".

Závažné pochybnosti, které v souvislosti s navrhovaným řešením i s obsahem citovaného a jemu podobných sdělení vznikají, musí vyvrátit teprve právně relevantní vyjádření hlavního hygienika České republiky.

Úřad pro ochranu osobních údajů v této závažné věci nebyl o konzultaci ani požádán, ani k ní nebyl vyzván.


Vyjádření předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
20. 2. 2003

Rozhodnutím Poslanecké sněmovny ze dne 19. 2. 2003 dostal Úřad pro ochranu osobních údajů možnost zachovat kontinuitu své práce, která byla vysoce pozitivně zhodnocena i v rámci kontrolních aktivit orgánů Evropské unie. Pro pracovníky Úřadu je výsledek hlasování Poslanecké sněmovny velkým povzbuzením k další dobré práci ve prospěch ochrany osobních údajů v České republice.

Osobně považuji toto rozhodnutí za závazek k další dynamizaci práce Úřadu, který řídím a v jehož týmu jsem nalezl spolehlivé spolupracovníky.

RNDr. Karel Neuwirt

Poslanecká sněmovna dne 19. 2. 2992 ve druhém čtení zamítla vládní návrh zákona (kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. [sněmovní tisk 60]), na jehož základě se měl Úřad pro ochranu osobních údajů přestěhovat z Prahy do Brna.


Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice monitorování elektronické pošty
13. 2. 2003

Zaměstnanec i na pracovišti má právo na přiměřenou ochranu soukromí. Omezovat toto právo lze jen při otevřenosti jednání zaměstnavatele. Hodlá-li zaměstnavatel sledovat činnost zaměstnance monitorováním elektronické pošty, měl by tak činit jen po předchozím upozornění zaměstnance, za existence obecných pravidel platných pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance. Z těchto pravidel by mělo být zřejmé, že obsah pošty je chráněn a ctí listovní tajemství i ochranu osobních údajů.

V některých denících se dnes, v návaznosti na včerejší tiskovou konferenci Úřadu pro ochranu osobních údajů, objevila informace o tom, že z internetových stránek budou muset zmizet e-mailové adresy, ve kterých se vyskytuje jméno konkrétního zaměstnance. Tato informace není přesná a je do značné míry zavádějící. Úřad je toho názoru, že pokud e-mailová adresa obsahuje osobní údaje, jméno a příjmení zaměstnance, je tedy sama osobním údajem. Zaměstnavatel má nepochybně právo pro naplňování své činnosti stanovit jednomu každému zaměstnanci formu a způsob komunikace s jinými subjekty, zejména když jsou zaměstnanci vzhledem ke své pracovní náplni pověřeni vykonávat činnosti zaměstnavatele, při nichž je třeba komunikovat i elektronickou formou. V tomto případě jistě nelze zaměstnavateli upřít právo takové e-mailové adresy i zveřejnit, stejně jako je tomu v případě jiných způsobů komunikace. Jiná věc bude, když se zaměstnavatel (firma, úřad apod.) rozhodne zveřejnit e-mailové adresy všech zaměstnanců, tedy i těch, kteří vzhledem ke své pracovní náplni navenek za takový subjekt (zaměstnavatele) nevystupují.

V tomto případě zaměstnavatel (instituce) může e-mailovou adresu svého zaměstnance zveřejnit jen s jeho vědomím, pokud z hlediska formálně právního lze takový souhlas považovat za udělený nějakým prokazatelným způsobem, čímž zaměstnavatel vyhoví ustanovení § 5 odst. 5. zákona o ochraně osobních údajů.


Tisková zpráva
k tiskové konferenci ÚOOÚ 12. 2. 2003

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém