Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tiskové zprávy - 2005

 
 
 

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

19. 12. 2005

Úřad zveřejnil na svých webových stránkách v rubrice „Diskusní fórum“ (http://www.uoou.cz/disk_forum.php3) základní soubor zásad, které upravují používaní kamerových systémů z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Stanoveny jsou základní podmínky, kdy používání kamerových systémů podléhá zákonu o ochraně osobních údajů.

Vypracované zásady předkládá Úřad veřejnosti s předpokladem, že na základě konstruktivních připomínek zásady mohou být zpřesněny nebo prohloubeny.

Připomínky mohou být zasílány Úřadu do 15. ledna 2006, nejlépe v elektronické podobě na adresu posta@uoou.cz.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 7. 12. 2005
Tisková zpráva

Praha 24. 11. 2005

Úřad pro ochranu osobních údajů je první českou institucí pověřenou Evropskou unií poskytovat pomoc ve státě ucházejícím se o členství v EU.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec připojil svůj podpis pod smlouvu twinningového projektu pomoci Bosně a Hercegovině.Tento dokument 3. listopadu 2005 podepsal Michael Humphreys, vedoucí Delegace Evropské komise v Sarajevu, a Petar Kovačevič, předseda Komise pro ochranu informací Bosny a Hercegoviny.

Oficiálně tak byl zahájen projekt financovaný z prostředků EU. V jeho rámci český Úřad pro ochranu osobních údajů za spolupráce španělské Agentury na ochranu osobních dat bude po dobu 14 měsíců poskytovat pomoc v harmonizaci zákona o ochraně osobních údajů Bosny a Hercegoviny s evropskou legislativou a podporovat organizační budování instituce, která v tomto státě zajišťuje ochranu soukromí občanů a vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Český twinner - koordinátor projektu odjíždí do Sarajeva v počátku příštího roku.
Sdělení pro tisk

Praha 14. listopadu 2005

Ve středu 16. listopadu 2005 se v Brně uskuteční jednání předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igora Němce s ombudsmanem JUDr. Otakarem Motejlem.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

Praha 6. října 2005

Na středu 26. 10. 2005 je plánováno pracovní setkání předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce se starostkou MČ Prahy 7 paní PhDr. Ivanou Kučerovou.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 21. 9. 2005
Tisková zpráva

Praha 12. září 2005

Ve dnech 14. 9. až 16. 9. 2005 se předseda Úřadu RNDr. Igor Němec účastní 27. mezinárodní konference komisařů ochrany osobních údajů a soukromí, která se pod názvem „The protection of personal data and privacy in a globalised word: A universal right respecting diversities“ koná ve švýcarském Montreux.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

Praha 9. září 2005

Na pondělí 12. 9. 2005 je plánováno setkání předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce s ministryní informatiky Ing. Danou Bérovou.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíPřevzato z tiskových zpráv Úřadu vlády

T I S K O V Á    Z P R Á V A

Setkání premiéra s Igorem Němcem

(Praha 8. 9. 2005) Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek se dnes, ve čtvrtek 8. září 2005, setkal s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Igorem Němcem.

Premiér předsedovi ÚOOÚ popřál ve funkci, které se ujal 1. září 2005, mnoho úspěchů. Poté spolu hovořili o problematice ochrany soukromí. „Je to rychle se rozvíjející téma,“ uvedl předseda vlády ČR. „Máme podobné názory na důležitost tohoto tématu,“ konstatoval Igor Němec.

Lucie Orgoníková
mluvčí vlády ČR
gsm: +420 602 581 141
e-mail: orgonikova.lucie@vlada.cz
Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Praha 1. září 2005

Dne 1. září 2005 se RNDr. Igor Němec ujal funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, do níž byl na návrh Senátu 17. srpna t.r. jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem.
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 15. 6. 2005
Zpráva pro tisk

9. 6. 2005

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů vyjadřuje nesouhlas s postupem vlády při přípravě nové právní úpravy vymahatelnosti identifikačních úkonů Policie zasahujících do soukromí fyzických osob. Nejde jen o obsah a rozsah samotné novelizace; Úřad pro ochranu osobních údajů je povinným připomínkovým místem v rámci legislativního procesu vlády, a přesto mu nebyl projednávaný návrh zákona vůbec předložen. Předkladatel návrhu, kterým je ministr vnitra, nevyužil ani možnosti předchozí diskuse o rozsahu tohoto mimořádného zásahu do soukromí fyzické osoby a zohlednění odlišnosti postavení osoby podezřelé od osoby již obviněné, případně osoby ve výkonu trestu nebo osoby, které bylo uloženo ochranné léčení.

Zpracování citlivých údajů, kam nepochybně genetické, biologické a biometrické informace získané či odebrané od fyzické osoby patří, je v zásadě bez souhlasu fyzické osoby předpisy EU zakázáno. Pokud k němu má dojít bez souhlasu, jak návrh zákona očekává, a to dokonce proti vůli subjektu údajů, měl by být tento postup umožněn jen v naprosto výjimečných případech (například když existuje důvodné podezření ze spáchání závažného trestného činu). I v tomto případě však musejí být zachovány veškeré podmínky pro zpracování dat: Zejména musí být stanoven rozsah zpracovávaných údajů a doba pro jejich uchovávání. Jedině v tomto případě může Česká republika dostát svým závazkům v ochraně základních lidských práv, kam právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů patří.
Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

17. května 2005

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil kontrolu České televize.

V souvislosti s nakládáním s osobními údaji pozorně a se znepokojením sledoval kampaň České televize zaměřenou na dlužné televizní poplatky. Také na základě stížností občanů identifikoval sporné postupy. Proto byla zahájena kontrola, která se soustřeďuje na zpracování osobních údajů plátců televizních poplatků v České televizi a České poště, zejména z hlediska oprávněnosti, pravdivosti a přesnosti.

O kontrole bude Úřad informovat veřejnost prostřednictvím médií.

     Úřad přijímá další stížnosti občanů.
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 16. 3. 2005

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém