Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tiskové zprávy - 2007

 
 
 

Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 12. 12. 2007Otevřený dopis předsedy Úřadu tiskové mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR

Vážená paní Opletalová,

s velkým údivem jsem si v monitoringu tisku přečetl vyjádření, které jste poskytla TV NOVA, v němž spojujete problém MZV v záležitosti zadržení českého občana pana Havlíka v Nizozemí s tím, že „V Holandsku bohužel(!) platí přísný zákon na ochranu osobních údajů, což znamená, že policie vůbec nemusí informovat o tom, že někoho zadrží. Nepodařilo se nám ani získat rozsudek."

Taková argumentace ze strany MZV se mi zdá neblahá, zejména na prahu přistoupení České republiky do schengenského prostoru.

Jsem totiž přesvědčen, že kdyby byl pro získávání osobních údajů zvolen postup regulérní, vycházející ze zásad ochrany osobních údajů platných na základě přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a ratifikace Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. listopadu 2001) tato situace by nenastala. Uvedené mezinárodně platné dokumenty jsou totiž východiskem všech zákonů o ochraně osobních údajů v Evropě. A na jejich základě každý občan má garantováno právo přístupu ke svým osobním údajům, eventuálně má právo vyžádat si pomoc, která je poskytována v každém státě k tomu účelu pověřeným úřadem. Nezdá se mi ale vůbec možné, že tato fakta by byla MZV neznámá – proto nerozumím tomu, proč je třeba naivně argumentovat nějakou obzvláštní přísností zákona o ochraně osobních údajů. Přísnost zákonů o ochraně osobních údajů je určována zájmem o ochranu soukromí občanů a tato ochrana je jim zaručována v čl. 10 Listinou základních práv a svobod.

Spatřovat v zákonech o ochraně osobních údajů překážku k tomu, aby se člověk domohl svého práva být informován, zda jsou o něm shromažďovány údaje, eventuálně jaké, je absurdní. Tím méně tyto zákony brání tomu, aby se občan domohl svého práva v případě, že se tak děje neoprávněně.S pozdravem
RNDr. Igor Němec,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajůTisková zpráva

20. listopadu 2007

Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal na konci minulého týdne sdělení, že schválil umístění kamerového systému v nemocnici v Jihlavě. Považuje za nutné upozornit, že tato zpráva je zavádějící. Představitel nemocnice v České televizi chybně kvalifikoval postup Úřadu: Registrace kamerového systému se záznamem je zákonnou povinností každého správce, nemá však akreditační hodnotu. Naopak Úřad je povinen i oprávněn provádět kontrolu všude, kde dochází ke zpracování osobních údajů jejich správci. Takový charakter má také záznam pořizovaný kamerovým systémem. Na využívání tohoto technického prostředku mj. ve zdravotnictví se Úřad v současné době soustřeďuje nejen pro jeho rychle se šířící využívání, ale zejména pro jeho velmi invazivní dopad na soukromí osob.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

4. října 2007

Ve čtvrtek 4. 10. 2007 se v prostorách Úřadu pro ochranu osobních údajů uskutečnilo slavnostní vyhodnocení projektu implementace systému elektronické spisové služby, doplněného o specializovanou aplikaci pro evidenci správních řízení.

Na základě požadavků Úřadu byl společností GORDIC® zpracován a 16. 10. 2006 schválen projekt spisové služby GINIS® a modulu Správní řízení. "Součástí projektu je mj. elektronická podatelna s možností zpracování elektronických podpisů, převod dokumentů do elektronické podoby prostřednictvím skenovací linky, elektronické potvrzování převzetí pošty v rámci úřadu, atd." , připomněl náměstek Ing. Jiří Krump, vedoucí projektu ze strany ÚOOÚ.

Systém je připraven na postupné rozšiřování tak, jak se budou rozvíjet činnosti Úřadu a jeho potřeby. V roce 2008 se plánuje doplnit řešení o avizační systém, včetně hlídání termínů. Úřad bude také jednat o propojení systému na Elektronickou knihovnu legislativní rady vlády (ECLIB).

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 12. 9. 2007
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 6. 6. 2007
Tisková zpráva

3. května 2007

V souvislosti s problematikou používání informací z registru majetku, závazků a dluhů dle zákona o střetu zájmů posuzoval Úřad jednání autora článku uveřejněného v Hospodářských novinách dne 26. února 2007. Úřad přitom dospěl k závěru, že sice došlo k naplnění formální stránky přestupku, tedy že se jednalo o nedovolené použití údajů, ale po posouzení všech okolností souvisejících s tímto případem (okruh veřejných funkcionářů, účel zveřejnění, úloha tisku ve společnosti) dospěl i na základě judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva k závěru, že v tomto konkrétním případě není naplněna materiální stránka přestupku, tedy jeho společenská nebezpečnost. Úřad přesto zdůrazňuje, že pouhé zveřejnění údajů z registru oznámení o veřejných funkcionářích je v rozporu se zákonem č. 159/2006 Sb. a zakládá odpovědnost za příslušný přestupek, kterým je povinen se z moci úřední zabývat.
Rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci dnešním dnem, kdy si autor článku převzal rozhodnutí a na místě se vzdal možnosti podat rozklad.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 4. 4. 2007
Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 25. 1. 2007
Tisková zpráva

22. ledna 2007

Cílem „ Semináře k problematice spamu “, pořádaného 9. ledna 2007 Úřadem pro ochranu osobních údajů a Českým telekomunikačním úřadem, bylo otevření spolupráce ÚOOÚ, ČTÚ a dalších úřadů s podniky a institucemi z oblasti telekomunikací, poskytování Internetu a technologií SW a HW. Výstupem z této spolupráce bude společný souhrnný materiál mapující možnosti regulace spamu a otevření projektů, které by pomohly problém úspěšněji řešit.

Zásadní prezentace ze semináře jsou dostupné na webových stránkách ÚOOÚ v rubrice Nevyžádaná obchodní sdělení.

Případné dotazy je možné adresovat na posta@uoou.cz.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém