Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tiskové zprávy - 2008

 
 
 

Tisková zpráva

10. října 2008

Úřad zveřejňuje pdf Soubor zprávu o jednání se statutárním městem Chomutov ve věci využívání kamerových systémů.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

10. října 2008

10. 10. 2008 se uskutečnila na Úřadu vlády pdf Soubor tisková konference ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové k výjezdnímu zasedání Výboru pro práva dítěte, která se uskutečnila na Úřadu.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

25. září 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva zdravotnictví Mgr. Tomáše Cikrta, které poskytl ČTK, a považuje za nutné reagovat.

1) Sdělení, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrželo od Úřadu pro ochranu osobních údajů připomínky k zákonu o zdravotních službách, které mělo obdržet do 23. září, je v naprostém rozporu s realitou.

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatnil v připomínkovém řízení své připomínky 23. července, v reakci na návrh zákona zaslaný 24. června. Dne 18. srpna se na společném zasedání obou institucí řešily zásadní připomínky. U těch připomínek, které po jednání přetrvávaly, měl Úřad předložit pozitivní návrhy. Učinil tak dne 28. srpna v rámci pracovního pořádku. Přijetí potvrdila vedoucí oddělení zdravotní péče i zástupkyně ředitele legislativního odboru MZ. Své pozitivní návrhy dává nyní Úřad k dispozici veřejnosti (viz pdf Soubor Návrh změn v zákonu o obecných zdravotních službách ).

Teprve dne 19. září zaslalo MZ na pracovní úrovni protinávrh, jehož vypořádání nebylo termínově stanoveno. Vzhledem k tomu, že ale v podstatě šlo o původní návrh MZ ČR z 24. června (přestože návrhy Úřadu pro ochranu osobních údajů podpořil i veřejný ochránce práv), hrozilo, že MZ zavádí jednání do bludného kruhu. Proto se předseda Úřadu RNDr. Igor Němec obr /átil 24. 9. na ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka se žádostí o spolupráci na nejvyšší úrovni Ministerstva zdravotnictví a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2) Je třeba vyvrátit věcně mylná a pro veřejnost zavádějící tvrzení tiskového mluvčího MZ:

a) Pokud hovoří o rodných číslech v souvislosti s Národním zdravotnickým informačním systémem (NZIS) jakožto o souboru statistických údajů, jde o naprostý nonsens. Statistické údaje jsou údaje anonymizované, tedy nemohou být provázeny žádným identifikátorem osob – tím méně identifikátorem tak jednoznačným, jakým je rodné číslo.

b) Pokud hovoří o anonymizování dat, pro Úřad pro ochranu osobních údajů jsou nepřijatelné nepřiměřeně dlouhé lhůty, než jsou údaje anonymizovány. Proto Úřad žádá, aby byly uvedeny konkrétní důvody, proč je třeba uchovávat po tak dlouhou dobu osobní údaje, s nimiž NZIS operuje.

Závěrem je třeba říci, že na základě znalosti situace v jiných státech, o nichž mají k dispozici poznatky rovněž organizace chránící práva pacientů, je zřejmé, že v České republice ve zdravotnictví dochází k podstatně méně šetrnému přístupu k soukromí pacientů než v jiných státech. Úřad pro ochranu osobních údajů si pochopitelně musí klást otázku, proč v tomto ohledu má Česká republika nestandardně narušovat právo občanů na ochranu soukromého života.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

Tisková zpráva

8. července 2008

Odesláno 26.6. 2008 redaktorovi reportáže o kauze třebíčského novináře pana R., odvysílané 7.7. v pořadu Reportéři ČT

Vážený pane redaktore,

Vzhledem k tomu, že Vaše reportáž se týká kauzy, kterou Úřad řeší v prvoinstančním řízení, předseda Úřadu nebude do doby nabytí právní moci rozhodnutí odpovídat na položené otázky. Z hlediska právního není přípustné, aby do procesu, v němž je povinen rozhodovat ve druhé instanci, jakýmkoli způsobem vstoupil už v prvoinstančním řízení, jehož dnešní průběh jste již zaznamenali.

S pozdravem

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 18. 6. 2008


Tisková zpráva

20. května 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje!

V rámci své kontrolní činnosti zjistil, že některé internetové subjekty, které požadují registraci e-mailovou adresou a heslem, mají k heslu přístup. Zjistil také, že mnoho lidí používá k takové registraci stejné heslo, jaké má nastavené na přístup do své osobní e-mailové schránky. Internetové subjekty získávají takto přístup k privátním heslům a mohou vstoupit do soukromých e-mailových schránek. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je třeba říci, že od klientů jsou osobní údaje získávány s jejich souhlasem a k určitému účelu. Pokud by tedy internetové subjekty vstupovaly do osobních schránek, chovaly by se sice neeticky, jenomže Úřad nemůže vždy takové subjekty postihnout ani vzhledem k dikci zákona o ochraně osobních údajů.

Je tedy třeba, aby si lidé byli popsaného rizika vědomi a při registraci nepoužívali stejné heslo, jakým zajistili svou osobní e-mailovou schránku.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 23. 4. 2008Tisková zpráva

29. února 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil 28. 2. 2008 na svých webových stránkách Výroční zprávu za rok 2007 ( pdf Soubor http://www.uoou.cz/vz_2007.pdf ).

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

5. února 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje, zda kamerový systém v hotelu Savoy v Praze je v souladu s povinnostmi ukládanými zákonem o ochraně osobních údajů. K prošetření vydal příkaz předseda Úřadu RNDr. Igor Němec v souvislosti s pochybnostmi, které vzbuzuje zveřejněný videozáznam z kamerového systému uvedeného hotelu. S podobně zřejmým zneužitím kamerového systému se Úřad ještě nesetkal, přestože problematičnosti využívání kamerových systémů v restauracích a hotelích se věnuje od podzimu loňského roku.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčíTisková zpráva

k tiskové konferenci ÚOOÚ 29. 1. 2008

Tisková zpráva

24. ledna 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů pořádá 28. ledna 2008 u příležitosti Dne ochrany osobních údajů pod záštitou místopředsedy Senátu MVDr. Jiřího Lišky, ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí seminář o ochraně osobních údajů. Seminář se uskuteční v jednacím sále Valdštejnského paláce od 10 hodin. Hlavním přednášejícím je pan Graham Sutton, čestný člen sekce ústavního práva University College London, renomovaný britský expert na ochranu osobních údajů. Na tiskové konferenci 29. 1. 2008 vyhlašuje Úřad 2. ročník soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat se, nešťourat!". Pracem českých dětí a mladých lidí z prvního ročníku soutěže se dostalo cti, že zahajují v roce 2008 Den ochrany osobních údajů pro celou Evropu - od 28. 1. jsou vystavené v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy ve Štrasburku.

Uvedená soutěž spolu s programem Ochrana osobních údajů ve vzdělávání, pro nějž získal Úřad na 3 roky akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, přinesla českému Úřadu „Evropskou cenu za nejlepší projekt služby veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“, kterou v prosinci 2007 převzal od madridské agentury pro ochranu dat.

V roce 2008 u příležitosti Dne ochrany osobních údajů rozšiřuje Úřad svou osvětovou činnost rovněž na generaci seniorů – a to ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Rada Evropa v loňském roce vyhlásila 28. leden Dnem ochrany osobních údajů. Připomíná se tak, že 28. 1. 1981 byla pro členské státy Rady Evropy otevřena k podpisu Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č.108). Tento dokument je první právně závaznou normou týkající se ochrany osobních údajů a zůstává základním právním dokumentem zavazujícím signatářské státy dodržovat veškeré zásady ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za potřebné u této příležitosti připomenout, že v době zdánlivě neomezeného rozvoje komunikačních a počítačových technologií jsou občané vystaveni rostoucímu ohrožení soukromí, které je jednou ze základních hodnot naší civilizace. Je chráněno Listinou základních práv a svobod i ústavou. Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou klíčem k soukromí každého občana, je třeba, aby toto vědomí a poznání se ve společnosti rozšířily a občané pochopili, že ochrana osobních údajů není zbytečná. Demokratická společnost ovšem nemá jinou možnost, než je přijetí regulativů pro nakládání s osobními údaji, které mohou být chráněny před jejich nekontrolovatelným a nezřízeným využíváním ohrožujícím soukromí. Jedním z takových regulativů je i výše uvedená Úmluva.

Česká republika podepsala Úmluvu č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat dne 8. září 2000 a proces její ratifikace ukončila 9. července 2001. Přijetí této Úmluvy Rady Evropy, zakotvení celoevropských zásad ochrany osobních údajů v českém právním řádu a harmonizace českého práva s těmito zásadami znamenalo splnění jedné ze zásadních podmínek členství České republiky v Evropské unii. České znění Úmluvy č. 108 je trvale přístupné na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz), rubrika Právní předpisy/Evropská ochrana osobních údajů.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém