Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tiskové zprávy - 2009

 
 
 

Seminář k problematice zpracování DNA

20. října 2009


Tisková zpráva

Úřad pro ochranu osobních údajů
12. srpna 2009

Úřad se důrazně ohrazuje proti opakovaným vyjádřením ČOI, že zákon o ochraně osobních údajů brání zveřejnění pump prodávajících nekvalitní pohonné hmoty. Přes upozornění Úřadu ČOI trvale opakuje tvrzení, které vychází z naprosto mylného výkladu zákona o ochraně osobních údajů. Zveřejnění jména čerpací stanice neznamená zveřejnění osobního údaje a porušení zákona o ochraně osobních údajů.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

Úřad pro ochranu osobních údajů
4. srpna 2009

Dne 3. srpna 2009 předal inspektor Úřadu kontrolní protokol Státnímu ústavu kontroly léčiv. V rámci kontroly Centrálního úložiště receptů bylo zjištěno, že SÚKL koná nad rámec pravomocí ukládaných mu zákonem a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Do 31. 8. 2009 má SÚKL možnost podat případné námitky k výsledkům kontroly.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Sdělení předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

22. května 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů se ohrazuje proti postupu zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, která médiím tvrdí, že Úřad blokuje projekt Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Tento projekt Úřad nezná, protože mu nebyl nikdy předložen. Pouze 23. 3. 2009 na Ministerstvu vnitra proběhla ústní konzultace k záměru uvedeného projektu, a to jen na úrovni referentů.

Doufám, že Ministerstvo vnitra projekt konečně předloží a začne komunikovat přímo, tak jak velí slušnost a zaběhaná praxe. Nikoli prostřednictvím médií.

RNDr. Igor Němec


Tisková zpráva

19. května 2009

Úřad se opakovaně setkává s prohlášením zástupců Ministerstva vnitra ČR, že brání realizaci projektu pátrání po pohřešovaných dětech s využitím sítí mobilních operátorů. Takové tvrzení se však nezakládá na pravdě.

Úřad v jednání s MV na toto téma pouze opakovaně upozornil na nezbytnost naplnění všech požadavků zákona o ochraně osobních údajů, které však MV nebylo dosud ve vztahu k mobilním operátorům (a obdobně dálničním návěstím) schopno deklarovat. Úřad je připraven k dalšímu jednání, které má dle závěrů poslední schůzky svolat Ministerstvo vnitra.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

28. dubna 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů dospěl k závěru, že tisková zpráva o rozhodnutí prezidenta republiky zveřejněná na webových stránkách Pražského hradu 23. 4. 2009 o přerušení výkonu trestu Pavlu Kudrikovi není v rozporu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpřístupňování informací. Na jejím základě nelze jmenovanou osobu identifikovat jako oběť některého z vyjmenovaných trestných činů uváděných v § 8b odst. 2 trestního řádu.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

Praha, 27. dubna 2009

V souvislosti s televizním vyjádřením ministra Michaela Kocába se Úřad zabýval zveřejňováním informací podle § 8 a) a 8 b) trestního řádu.

Právním rozborem dospěl Úřad k závěru, že v případě veřejně sděleného jména (tedy nikoliv jména a příjmení) poškozené osoby není možné toto sdělení kvalifikovat jako informaci umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Tisková zpráva

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů
20. 3. 2009

Česká média zveřejnila mylně, že důvodem uložení pokuty majiteli hotelu Savoy byl únik záznamu z kamerového systému:

Pokuta ve výši 80 000 Kč však byla Úřadem uložena na základě provedené kontroly, která zjistila porušení řady ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, mj. v souvislosti s instalací bezpečnostních kamer a jejich neopodstatněného zasahování do soukromí lidí.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


pdf Soubor Pozvánka na veřejnou diskusi ve Francouzském institutu dne 4.3. 2009

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém