Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Trestní zákoník

 
 
 
Informace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

11. srpna 2015

Návrh je implementačním předpisem k směrnicí EP a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (dále jen „konfiskační směrnice“) a novelizuje 8 zákonů o problematiku zajištění a odčerpání majetku  v trestním řízení jako nástroje boje s organizovaným zločinem. Tzv. rozšířené konfiskace znamenají, že v souvislosti s odsouzením určité osoby má být odčerpán jak majetkový prospěch získaný takovým trestným činem,  tak další majetek, který pravděpodobně pochází z trestné činnosti. Úprava rozšířených konfiskací prostřednictvím zakotvení nového ochranného opatření zabrání části majetku do trestního zákoníku je založena na nižším důkazním standardu a přináší rozšířené zpracování osobních údajů, a to včetně sekundárního využívání externích administrativních zdrojů.

Do trestního řádu se přenáší institut prohlášení o majetku dosud obsažený v zákoně č. 279/2003 Sb. jako využitelný pouze pro účely zjišťování majetku sloužícího pro zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, peněžitého trestu a zajištění nároku poškozeného. Rozšiřuje se i okruh osob povinných k podání takového prohlášení. Nově se také umožňuje využít institut prohlášení o majetku učiněného daňovým poplatníkem podle zákona o daních z příjmů, i pro účely trestního řízení.

V návrhu chybějí právní záruky v souvislosti se zjišťováním majetku, který má být zajištěn a odčerpán v trestním řízení, v rámci administrativního finančního šetření, ačkoli konfiskační směrnice obecně takové záruky požaduje. Stalo se tak v důsledku opominutí problematiky ochrany soukromí a osobních údajů. Úřadu proto nezbylo než vznést šest zásadních připomínek k absenci řádného vymezení zpracování osobních údajů třetích osob, jejichž osobní údaje budou zjišťovány, a záruk pro dotčené subjekty údajů.

čj. UOOU-08552/15-4


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Trestní zákoník

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém