Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Trestní zákoník

 
 
 

4. května 2016

Předloha návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla vypracována jako naléhavá s cílem uvést českou právní úpravu do souladu s požadavky plynoucími z mezinárodních a evropských pramenů práva týkajících se financování a podpory terorismu, svádění k maření výkonu spravedlnosti, úplatkářství a rasismu, xenofobie a jiné nesnášenlivosti. Stávající úprava je obecně precizována, nově se zakotvuje trestní odpovědnost za svádění k maření výkonu spravedlnosti a zvýšená trestněprávní ochrana osob podle jejich sexuální orientace a pohlavní identity.

Součástí zvýšené trestněprávní ochrany osob je obsah s přímým významem pro ochranu osobních údajů. Skutková podstata trestného činu podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod nově definovaná v § 356 odst. 1 zakotvuje společně s trestní represí zvýšenou reálnou ochranu s preventivním dosahem na údaje, které jsou v aktuálním evropském modelu ochrany osobních údajů označovány jako citlivé; dosah je stanoven na jakékoli nakládání s takovými osobními údaji, a to bez ohledu na jejich věcnou správnost. Od současného znění se znění nově navrhované liší tím, že trestněprávní ochrana je výslovně poskytnuta i jednotlivci a že je rozšířen a i jinak zpřesněn výčet citlivých osobních údajů, které jsou před nakládáním v rámci účelů definovaných samotným označením skutkové podstaty trestného činu chráněny.

ÚOOÚ požadoval, aby v obecné části důvodové zprávy byly výslovně konstatovány důsledky navrhovaného řešení pro ochranu soukromí. Předkladatel připomínku akceptoval. Dále ÚOOÚ  požadoval doplnění důvodové zprávy v části týkající se tzv. „jiné nesnášenlivosti“ vzhledem k tomu, že se navrhuje zásadním způsobem omezit svobodu projevu.

sp. zn. UOOU-03713/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Trestní zákoník

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém