Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Úmluva Rady Evropy - domácí násilí - archiv dokumentů

 
 
 

Informace k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

8. prosince 2015

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (dále jen „Úmluva“) byla otevřena k podpisu dne 11. května 2011 a vstoupila v platnost 1. srpna 2014. Úmluvu podepsalo 39 členských států Rady Evropy, Česká republika je jednou z 8 zemí, které ji zatím nepodepsaly. Po provedení změn právních předpisů bude Úmluva v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR a se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii a v rámci jiných platných smluv; upravuje záležitosti, jejichž úprava je vyhrazena zákonu.

Úmluva je prvním mezinárodním právním instrumentem zabývajícím se specificky domácím násilím a genderově podmíněným násilím. Úmluva zavádí definice trestných činů nebezpečné pronásledování, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky, násilné přerušení těhotenství či násilná sterilizace a požaduje po smluvních stranách jejich kriminalizaci. Úmluva dále obsahuje rovněž preventivní opatření, opatření na podporu obětí násilí na ženách a domácího násilí a ustanovení o udělení azylu nebo doplňkové ochrany.

Vzhledem ke své povazuje upravuje Úmluva ochranu osobních údajů výslovně i implicitně. Výslovná je paušální úprava ochrany osobních údajů v rámci mezinárodní spolupráce; článek 65 stanoví, že osobní údaje budou uloženy a využívány v souladu se závazky smluvních stran vyplývajících z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (Úmluva č. 108). Zpracování osobních údajů upravují výslovně také články 11, 21, 27 a 28; ochrana osobních údajů je upravována implicitně a je zaměřena na oběti násilí na ženách a domácího násilí.  Podle ustanovení článku 11 jsou smluvní strany povinny shromažďovat statistické údaje o případech násilí spadajících do působnosti Úmluvy a podporovat výzkum v této oblasti a tyto údaje dále předávat a v jisté míře též zveřejňovat (hlava IX). Obecně platí, že účel zpracování osobních údajů přímo či nepřímo zakládaných touto Úmluvou je vymezen dostatečně určitě. Rozsah zpracovávaných osobních vymezován není a bude určován při provádění Úmluvy a bude plně podléhat příslušným zákonům.

K návrhu smlouvy nebyly vzneseny připomínky.

č.j. UOOU-13124/15-2


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Úmluva Rady Evropy - domácí násilí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém