Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ k centrální evidenci psů

1. 4. 2021 – Na pořad 87. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu byl zařazen bod 100: sněmovní tisk 1148, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který Úřad posuzoval v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 

 
 
Součástí předlohy novely je návrh zřídit centrální evidenci psů (CEP), jehož správcem má být Státní veterinární správa. CEP v podobě, v jaké je navržen, bude obsahovat nejen údaje o psech, ale především osobní údaje majitelů psů, což se dotkne řádově statisíců fyzických osob. Úřad proto v rámci připomínkového řízení požadoval komplexní přepracování zhodnocení dopadů návrhu na ochranu osobních údajů (DPIA). Rovněž bylo požadováno, aby návrh poskytl – pokud možno – co nejvíc garancí proti zneužití osobních údajů.

Předkladatel připomínce vyhověl a DPIA doplnil (je součástí sněmovního tisku jako příloha č. 2 k důvodové zprávě). K údajům z CEP by měli mít přístup například veterinární lékaři či policie.  Předkladatel rovněž důkladně popsal technický standard, kterým se bude CEP řídit. V souvislosti s provozem CEP nebude vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož se jedná o zpracování potřebné ve veřejném zájmu, kde zájem na zásahu do soukromí převažuje nad jeho ochranou. Záruky, které předkladatel stanovil, považuje Úřad za dostatečné, a proto by nemělo docházet ke zneužití osobních údajů.

Kompletní znění návrhu novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) naleznete zde.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 1.4.2021 / 1.4.2021

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém