Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ k poskytnutí informací o platech ředitelů Českého rozhlasu

18. 5. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil rozhodnutí Českého rozhlasu ohledně částečného odmítnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o dotaz k výši mezd a dalších příplatků u konkrétních ředitelů, které rozhlas poskytl v anonymizované podobě.
 

 
 
Úřad jako příslušný odvolací orgán po posouzení žádosti i všech relevantních podkladů ve vzájemných souvislostech dospěl k závěru, že částečné odmítnutí žádosti bylo důvodné, přestože osoby v řídicích pozicích povinného subjektu jsou povinny snášet vyšší míru kontroly veřejnosti a s tím i související zásahy do svého soukromí. Ani u těchto osob však právní úprava, resp. relevantní judikatura nepředpokládá absolutní popření jejich práva na soukromí. Na tomto místě je třeba vždy přistoupit k provedení testu proporcionality.

Český rozhlas poskytl žadateli údaje o výši mzdy a dalších příplatcích jednotlivých ředitelů, nicméně vyloučil jejich osobní údaje. Tento postup ohodnotil po provedení testu proporcionality jako přiměřený a odůvodněný.

Následně i ÚOOÚ potvrdil, že pro poskytnutí osobních údajů dotčených osob není v daném případě splněno kritérium potřebnosti a přiměřenosti. Postupem Českého rozhlasu bylo zachováno maximum z obou ve střetu stojících práv, tedy práva žadatele na informace na straně jedné a práva dotčených osob na straně druhé.

Celou argumentaci Úřadu naleznete v rozhodnutí níže.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 18.5.2020 / 18.5.2020

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém