Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ k právu na údaj o platech úředníků

2. 11. 2017 - Zvážit konkrétní okolnosti před každým poskytnutím údajů o mzdách svých pracovníků musí samospráva či úřady podle středečního verdiktu Ústavního soudu.
 

 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů v této souvislosti uvádí, že v případě poskytování informací o platu a odměně či odměně státních zaměstnanců je nutné velmi pečlivě zvažovat veškeré zásahy do soukromí.

S přihlédnutím ke všem okolnostem je také nezbytné důkladně zvážit, zda jednomu základnímu právu není neoprávněně dávána přednost před druhým. K tomuto posouzení je třeba aplikovat test proporcionality (posouzení potřebnosti, vhodnosti a proporcionality v užším slova smyslu). Úřad upozorňuje, že pokud v daném případě nebyl vůbec proveden test proporcionality, nemohl být ani minimalizován zásah do práva na ochranu soukromí.

Obecně přitom platí, že povinný subjekt poskytuje celou řadu osobních údajů o zaměstnanci, jimiž jsou nejen výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, ale také jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má příjemce trvalý pobyt. Existuje potenciální nebezpečí zneužití poskytnutí uvedených osobních údajů. Ohrožena může být bezpečnost osob sdělením bydliště, mohou být zneužity v pracovněprávních vztazích atd.

Úřad rovněž uvádí, že jak z ústavního pořádku ČR, tak z judikatury Soudního dvora EU vyplývá celá řada kritérií, která umožňují šetřit ve vyšší míře právo na ochranu soukromí a nalézt rovnováhu obou práv na základě principu proporcionality.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 2.11.2017 / 2.11.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém