Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v souvislosti s šířením koronaviru

13. 3. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem (COVID-19) v České republice dotazy týkající se zpracování osobních údajů. S přihlédnutím k aktuální situaci a k opatřením Vlády ČR a ústředních orgánů poskytuje následující vyjádření.
 

 
 
Pravidla ochrany osobních údajů pamatují na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Do té patří údaje o zdravotním stavu, včetně onemocnění nakažlivou chorobou, založené na základě právních předpisů v oblasti veřejného zdraví, jakým je ochrana před vážnými zdravotními hrozbami.

Tato ochrana je uložena orgánům ochrany veřejného zdraví. Jsou jimi nejen krajské hygienické stanice, ale i ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany, která jsou oprávněna ke zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně přijímaní vhodných opatření, aby bylo dosaženo omezení dalšího šíření nakažlivé nemoci. Mezi taková opatření patří i informování obyvatel prostřednictvím mobilních komunikačních sítí ve spolupráci s operátory těchto sítí, například zasílání varování a výzev ve formě SMS zpráv.

„Zákon stanoví postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění a dále sběr a zpracování osobních údajů. Na tuto situaci je nutno aplikovat článek 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který hovoří o zpracování, jež je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Jedná se zde o naléhavý veřejný zájem,“ konstatoval Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veřejné nebo soukromé subjekty, které jsou povinny se řídit opatřeními proti nákaze koronavirem, mají postupovat v mezích pokynů a doporučení příslušných orgánů. Pro správce osobních údajů, ať již v soukromém či veřejném sektoru, výše uvedené znamená dodržovat platné předpisy včetně aktuálních mimořádných opatření Vlády ČR a dalších ústředních orgánů a pouze v takto stanovených mezích případně i zpracovávat, například předávat osobní údaje.

Úřad ve své webové sekci Poradna zveřejnil odpovědi také na další časté otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru, se kterými se setkává ve své praxi.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 13.3.2020 / 13.3.2020

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém