Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ představil pověřencům některé novinky v ochraně osobních údajů

26. 6. 2019 – Úřad v červnu uspořádal další dva semináře určené pověřencům pro ochranu osobních údajů. Navázal tak na úspěšné konzultace, které zorganizoval v druhé polovině minulého a začátkem letošního roku. Ústředním tématem červnových setkání byla nová česká adaptační legislativa k GDPR a některé novinky, které přináší správcům.
 

 
 
Úvodní oblastí úterního semináře bylo předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů ÚOOÚ David Burian vymezil základní zásady, pojmy a typy. Mezi těmi se dostalo na předávání založené na rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, předávání založené na vhodných zárukách a výjimkách pro specifické situace.

Veškeré informace k tématu naleznete na webových stránkách Úřadu zdeVanda Foldová

Ředitelka odboru kontrolního ÚOOÚ Vanda Foldová přítomné seznámila s novinkami ve správním trestání podle obecného nařízení a podle zákona o zpracování osobních údajů. Pověřencům připomenula důraz obecného nařízení na individualizaci sankcí, kdy by pokuty měly být účinné, přiměřené, odrazující, ale nikdy ne likvidační. 

Postup Úřadu v případě zjištění porušení povinností navíc nemusí vždy skončit pokutou. ÚOOÚ může správci uložit například opatření k odstranění nedostatků. Tuto možnost, ale i výši případné sankce, ovlivňuje mnoho dalších okolností. „Při vyhodnocování přihlížíme především k povaze, závažnosti a délce trvání přestupku, zdali bylo jednání správce úmyslné či jen nedbalostní a zda už učinil nějaké kroky pro zmírnění škod subjektům údajů. Všímáme si způsobu, jakým jsme se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděli či jestli se u správce jedná o první obdobné porušení. Velkou roli samozřejmě hraje také míra spolupráce s Úřadem směřující k nápravě,“ upozornila Foldová.Pověřenci

Program uzavřela poradkyně předsedkyně ÚOOÚ Miroslava Matoušová, která se věnovala hlavním bodům zákona o zpracování osobních údajů a některým podrobnostem týkajícím se jmenování a postavení pověřenců.

Také úterní seminář se konal v budově Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byl již jedenáctou podobnou akcí pro pověřence, kterou uspořádal.

Úřad zároveň pokračuje v osvětové činnosti pověřencům i na svých webových stránkách. Nově shromáždil a přehledně uspořádal nejdůležitější informace a nejčastější dotazy k této oblasti do nové rubriky Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 26.6.2019 / 26.6.2019

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém