Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti kvůli registru oznámení

12. 8. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů oslovil dopisem Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Centrálním registrem oznámení. Cílem je zjistit, zda ministerstvo v současnosti poskytuje informace z registru, případně na základě jakého právního předpisu, v jakém rozsahu, a zda poučuje příjemce takových údajů o dalším nakládání s osobními údaji.
 

 
 
Úřad tak reaguje na informaci, podle které Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje podaná oznámení o střetu zájmů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Ústavní soud svým nálezem z 11. února 2020 zrušil protiústavní ustanovení zákona o střetu zájmů, uplynutím 31. prosince 2020, z toho důvodu, aby nebyly majetkové poměry veřejných funkcionářů, kterými jsou i představitelé územních samosprávných celků, nekontrolovatelně přístupné komukoliv na internetu.

ÚOOÚ konstatuje, že se z hlediska ochrany osobních údajů nepodařilo dosud celou věc ukotvit legislativně (zákonodárce měl na novelu zákona bezmála 11 měsíců) a zacelit tak vytvořenou mezeru v právním řádu. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z 20. února 2019 spadají informace o majetkových poměrech osoby do samého jádra ústavně chráněného soukromí. Podáním oznámení na základě zákona o střetu zájmů majetkové poměry veřejného funkcionáře dle soudu zásadně neztrácejí povahu soukromé informace (osobního údaje) a evidenční orgán má povinnost zpracovávat je pouze v souladu se zákonem. 

V návaznosti na vyjádření Ministerstva spravedlnosti k zaslanému dopisu zváží Úřad další postup.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 12.8.2021 / 12.8.2021

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém