Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

ÚOOÚ se podílel na výkladu nových pravidel pro marketingové hovory

21. 12. 2021 – Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravil společné výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky týkající se nových pravidel pro marketingová volání, která stanovuje novela zákona o elektronických komunikacích.
 

 
 
Jedná se o reakci na přijetí zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákonodárce tak mimo jiné adaptoval zákon o elektronických komunikacích na obecné nařízení a za účelem posílení ochrany soukromí v elektronických komunikacích přijal změnu podmínek kontaktování za účelem marketingu. Přestože účinnost novely zákona o elektronických komunikacích nastává již od 1. ledna 2022, změna pravidel kontaktování za účelem marketingu bude platit s ohledem na příslušná přechodná ustanovení až po šestiměsíčním přechodném období, tj. od 1. července 2022.

Novelizace zákona o elektronických komunikacích spočívá ve změně dosavadního režimu „kontaktovat lze každého, kdo v telefonním seznamu neuvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu“ (dále jen „princip opt-out“) na nový režim „kontaktovat lze pouze toho, kdo ve veřejném telefonním  seznamu uvedl, že si přeje být kontaktován za účelem marketingu“ (dále jen „princip opt-in“). Nová právní úprava, tedy přechod z principu opt-out na princip opt-in, přitom nic nemění na existujícím vztahu mezi podnikateli a zákazníky a respektuje jej, včetně oprávněného zájmu podnikatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, kteří v rámci komunikace se stávajícími zákazníky propagují své výrobky a služby. 

Zákon o elektronických komunikacích v § 95 odst. 5 dále nově stanoví právní fikci, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje také náhodné vygenerování telefonních čísel, seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, kde se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu. 

Úřad pro ochranu osobních údajů na novelu zákona o elektronických komunikacích upozornil již dříve, a to v souvislosti se změnou právní úpravy tzv. cookies.

Kompletní výkladové stanovisko ČTÚ, ÚOOÚ a MPO s odpověďmi na nejčastější otázky týkající se nových pravidel pro marketingová volání, která stanovuje novela zákona o elektronických komunikacích, naleznete níže ve formátu PDF.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 21.12.2021 / 21.12.2021

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém