Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Upozornění pro povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 
 

2. srpna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů se v praxi setkává s tím, že některé subjekty při podávání žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, využívají internetové aplikace, které obsahují upozornění provozovatele služby např. tohoto znění:
„S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením ´Vážený pane, vážená paní´.“

Úřad informuje povinné subjekty dle výše uvedeného zákona, které se na něj se svými dotazy obracejí, že uvedené upozornění je mylné. Odpovědnost za zveřejnění osobních údajů nese výlučně osoba, která zveřejnění (ať už automatizovaně či nikoli) provádí, ne povinný subjekt na základě toho, že nezbytné identifikační údaje žadatele v poskytnutí informace uvede.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 2.8.2016 / 2.8.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém