Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Úřad chystá nová setkání s pověřenci

18. 9. 2018 - Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádá v říjnu další tři setkání s pověřenci pro ochranu osobních údajů. Navazuje tak na své čtyři podobné akce, které se v nedávné době setkaly s velkou pozorností a úspěchem.
 

 
 
Aktuální termíny se znovu týkají pověřenců, které jmenovali správci usazení v České republice a toto jmenování oznámili Úřadu v souladu s článkem 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů před 15. zářím 2018.

Každá z akcí je určena jinému okruhu pověřenců. Počet účastníků je vždy omezen na 42.

Přihlášky budou přijímány od zveřejnění tohoto oznámení do vyčerpání kapacity.


1) Konzultace pro pověřence pro ochranu osobních údajů 

Datum: 9. říjen 2018


!!S omluvou oznamujeme, že kapacita této konzultace je již vyčerpána!!

Na další přihlášky nebude reagováno.

2) Seminář pro pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované správci podle článku 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (seminář 1)

Datum: 11. říjen 2018

Místo a čas: sídlo Úřadu, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 9:30 – 13:00 hod.

Seminář je určen výhradně pro pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované správci usazenými v ČR podle článku 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. na základě toho, že jejich hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů.

Kromě povinností spojených se jmenováním pověřence ve vazbě na nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude seminář zaměřen na povinnosti spojené s právy subjektů údajů. Od účastníků bude vyžadováno vyplnění dotazníku.

Rádi bychom do programu zařadili také tři příspěvky účastníků k nosným tématům. Pokud jste jako zájemce o účast ochoten (ochotna) přispět do programu, uveďte to prosím v přihlášce.
 
3) Seminář pro pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované správci podle článku 37 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (seminář 2)

Datum: 16. říjen 2018

Místo a čas: sídlo Úřadu, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 9:30 – 13:00 hod.

Seminář je určen výhradně pro pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované správci usazenými v ČR podle článku 37 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. na základě toho, že jejich hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

Kromě povinností spojených se jmenováním pověřence ve vazbě na nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude zaměřen na povinnosti spojené s právy subjektů údajů. Od účastníků bude vyžadováno vyplnění dotazníku.

Rádi bychom do programu zařadili také  tři  příspěvky účastníků k nosným tématům. Pokud jste jako zájemce o účast ochoten (ochotna) přispět do programu, uveďte to prosím v přihlášce.

***
Zájemci se mohou přihlásit výhradně elektronickou poštou na adrese Veronika.Burianova@uoou.cz. V textu zprávy prosím uveďte označení akce, na kterou se hlásíte (seminář 1 nebo seminář 2), název a adresu správce a Vaše kontaktní telefonní číslo. Současně s předběžným potvrzením účasti obdrží zájemci dotazník, jehož vyhodnocení bude součástí programu konzultace nebo semináře.
Na přihlášky zájemců, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, včetně uvedení požadovaných kontaktních údajů, nebude reagováno.

!!! Na základě poznatků z organizace předchozích konzultací Úřad upozorňuje, že tomu, kdo neobdrží předem elektronicky potvrzení o přijetí přihlášky a účasti, nebude vstup na akci umožněn !!!
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 17.9.2018 / 1.10.2018

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém