Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Úřad k vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR

15. 6. 2017 - Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů o postupu při vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR.
 

 
 

Přijetím nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se do právního řádu zavádí mechanismy pro vydávání pečetí, známek a osvědčení o ochraně údajů, které budou prokazovat soulad s nařízením (čl. 42 a 43) o ochraně osobních údajů.

Získání tohoto osvědčení je dobrovolným rozhodnutím správce osobních údajů, nikoli jeho novou povinností.

Vydávat osvědčení o ochraně údajů může podle tohoto nařízení subjekt, který je pro tuto činnost akreditován:
- přímo příslušným dozorovým úřadem (v případě České republiky je to Úřad pro ochranu osobních údajů), 
- vnitrostátním akreditačním orgánem, kterým je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/765 a v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065 a požadavky stanovenými příslušným dozorovým úřadem),
- lze využít i kombinace obou výše uvedených postupů.

Úřad se rozhodl pro Český institut pro akreditaci. Důvodem jsou zejména:
- jeho dlouholeté zkušenosti s touto činností,
- jeho nezávislost,
- možnost celoevropského uznávání takto vydaných osvědčení.

Úřad již zahájil jednání o spolupráci s Českým institutem pro akreditaci. Pro vytvoření systému vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů je podle nařízení nezbytné vytvořit dva základní dokumenty:
- Kritéria pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení,
- Kritéria pro vydávání osvědčení.

Příprava obou dokumentů bude probíhat následujícím postupem: Návrh kritérií připravených Úřadem bude konzultován a upraven na základě připomínek a návrhů uplatněných v rámci úzké pracovní skupiny. Ta bude k tomuto účelu zřízena Úřadem a bude složená ze subjektů se zkušenostmi v oblasti vydávání osvědčení/certifikací a v oblasti praktické ochrany osobních údajů. Výsledný text bude poté předložen k široké diskusi na webových stránkách Úřadu.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 15.6.2017 / 15.6.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém