Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Mezinárodní aktivity Úřadu > Konference komisařů ochrany dat a soukromí > Světové konference komisařů ochrany dat a soukromí > Usnesení o e-learningových platformách

 

Usnesení o e-learningových platformách

Komisaři pro ochranu dat a soukromí (ICDPPC, nyní GPA) přijali na své 40. konferenci loni v albánské Tiraně usnesení o aspektech ochrany osobních údajů při využívání výpočetní techniky a internetu ve výuce. Úřad pro ochranu osobních údajů byl jedním ze spoluautorů.

 
 
 
Vzdělávací instituce a poskytovatelé či výrobci e-learningových produktů jsou v usnesení vyzýváni k dodržování, mimo jiné, následujících zásad:
 • zvážit zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a vytváření politik na ochranu dat,
 • školit učitele v problematice ochrany dat a soukromí,
 • spolupracovat s místními dozorovými úřady,
 • umožnit žákům a studentům, resp. jejich rodičům, odmítnout použití e-learningových platforem, které shromažďují, dále využívají, ukládají a zpřístupňují osobní údajů.
Usnesení rovněž uvádí, jakým způsobem by měly být dodržovány jednotlivé, obecně v národních i mezinárodních legislativách akceptované, zásady ochrany osobních údajů:
 • aplikace náležitých záruk pro ochranu uživatelských dat, 
 • zajistit, aby účely shromažďování dat byly legitimní a byly pouze vzdělávací (vyloučení sběru dat pro obchodní účely),
 • dodržovat zásadu minimalizace údajů, 
 • dodržovat informační povinnost vůči jednotlivým uživatelům, 
 • v odpovídajících případech zajistit si od uživatelů informovaný souhlas,
 • v co největší možné míře umožnit práci s e-learningovými platformami, které využívají anonymizované údaje,
 • vyvarovat se, pokud možno, sledování a vyhodnocování chování uživatelů e-learningu, ať už za účelem predikce, profilování nebo automatizovaného rozhodování,
 • aplikovat nástroje dovolující uživatelům kontrolu nad svými daty, usnadňující výkon svých práv v oblasti ochrany dat a v neposlední řadě zajistit přenositelnost údajů,
 • stanovit a dodržovat lhůty pro uchovávání osobních dat uživatelů,
 • respektovat zásadu transparentnosti s ohledem na operace zpracování dat,
 • mít na paměti, že účel zpracování osobních údajů musí odpovídat kontextu a měl by být podchycen v obchodních podmínkách či příslušné smlouvě,
 • aplikovat technologická opatření, případně zásady Privacy by Design a Privacy by Default,
 • vždy být v souladu s místními předpisy pro ochranu osobních údajů.

Anglický originál usnesení je v plném znění zde.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém