Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Veřejná správa, zákonodárství a soudnictví

 
 
 

Výběr ze zahraničních médií

5. 3. 2009 Shanghai Daily (došlo 6. 3. 2009)

Čína: Naléhavá potřeba ochrany osobních dat

Čínští zákonodárci a političtí poradci volají po legislativě, která by chránila osobní informace občanů.

Jejích výzva přišla pouhých pár dní poté, co nejvyšší zákonodárný orgán Číny – Stálý výbor Národního lidového kongresu (NPC) – schválil novelu trestního zákona, která zakazuje státním zaměstnancům a zaměstnancům společností s přístupem k osobním datům takové informace prodávat nebo vyzrazovat.

Podle některých však tato novela není dostačující, neboť např. nedefinuje přesně, co je to „osobní údaj“. Xu Long, poslanec NPC, volá po zákonu na ochranu osobních údajů, který by ustanovil speciální úřad zodpovědný za bezpečnost osobních dat. Tento zákon by měl také specifikovat kompenzace škod způsobených únikem osobních informací.

Nedostatek předpisů k ochraně osobních údajů vede v Číně k rozsáhlému porušování této ochrany.

Loňský internetový průzkum ukázal, že téměř 89 % z 2422 respondentů bylo obtěžováno anonymními zprávami, telefonáty a spamem poté, co unikla jejich osobní data.


15. 01. 2009 Nine O’clock (došlo 15. 01. 2009)

Rumunsko: Společná jednání o přistoupení do schengenského prostoru

Zástupci státní správy Bulharska a Rumunska se sešli 14. ledna v bulharském Ruse, aby projednali spolupráci ve věci společného přistoupení do schengenského prostoru. Na programu jednání byla tentokrát především otázka ochrany osobních údajů, harmonizace vízové politiky a otázka příhraniční problematiky. Setkání bylo součástí širšího procesu spolupráce s cílem společného vstupu do Schengenu v březnu 2011.


11. 01. 2009 Interfax – Fussia CIS Oil Gas (došlo 12. 01. 2009)

Čína: Digitální reklamní společnost Focus Media čelí žalobě

Čínská digitální reklamní společnost Focus Media Holding Ltd. čelí soudní žalobě ve věci umístění LED (elektroluminiscenční dioda) reklamních panelů v obytných budovách. Společnost umístila digitální reklamní obrazovky vysílající reklamy 24 hodin denně, a to vedle výtahů v obytných domech, bez možnosti jejich vypnutí. Obyvatelé domů neměli na vybranou a v podstatě po dobu čekání na výtah byli nuceni reklamy sledovat. Podle vyjádření právníků si měla firma před umístěním těchto reklamních obrazovek v soukromých domech vyžádat souhlas majitelů domů. Tento soudní spor však není jediný, který společnost Focus Media musí řešit. V březnu 2008 byla tato společnost obviněna z toho, že nezákonně vytváří databáze osobních údajů více než 200 miliónů uživatelů mobilních telefonů v Číně a cestou SMS jim posílá spamy.


08. 01. 2009 Zaman – Today’s Zaman (došlo 08. 01. 2009)

Turecko: Mírné zpomalení reformního procesu v rámci evropské integrace

V reakci na kritiku Evropské unie, že se turecký reformní proces zpomaluje, rozhodla turecká vláda projednat harmonizační proces přistoupení své země k Evropské unii na zasedání kabinetu vlády 12. ledna 2009, na kterém byly stanoveny další postupy. Vláda zdůvodnila jisté zpomalení jako důsledek blížících se místních voleb. Zástupce ministerského předsedy Cemil Cicek prohlásil, že reformní proces vstupu do EU probíhá dobře. Současně dodal, že parlament přehodnocuje velký počet klíčových zákonů, mezi nimiž je také zákon na ochranu osobních údajů.


06. 01. 2009 B92 Daily Newsletter (došlo 07. 01. 2009)

Srbsko: Požadavek na urychlené přijmutí zákona na ochranu osobních údajů

Rodoljub Šabič, představitel úřadu Trustee for Information of Public Importance se v souvislosti s vývojem v zemi obrátil na srbskou vládu s požadavkem, aby vláda a parlament urychleně vytvořily podmínky pro přijetí zákona na ochranu osobních údajů. Zdůraznil, že tento krok je nejen důležitý v kontextu procesu evropské integrace, ale je především nezbytným prvkem při budování mechanismů na ochranu práv občanů země včetně práva na ochranu osobních údajů a soukromí. Dále prohlásil, že úřad, jehož je představitelem, nemá pro plnění úkolů a povinností v oblasti ochrany osobních údajů ani dostatečné prostorové vybavení ani dostatek zaměstnanců. Upozornil na skutečnost, že z těchto důvodů by se mohlo stát, že by mohly být ohroženy nejen důležité mezinárodní legislativní závazky země v této oblasti, ale že by i právo občanů na ochranu osobních údajů nebylo řádně zabezpečeno. Také uvedl, že úřad vypracoval a předal parlamentu návrh na ustanovení agentury na ochranu osobních údajů.


04. 01. 2009 DNA – Daily News and Analysis (došlo 05. 01. 2009)

Indie: Požadavky na přísnější zákony v oblasti kyber-zločinu

The Information Technology Act neprošel od svého vzniku v roce 2000 žádnou úpravou. V současné době potřebuje Indie uvést v platnost přísnější zákony v této oblasti nejen proto, aby v celé zemi mohla zabránit nárůstu kyber-kriminality, ale aby ji také mohla mít pod kontrolou. 3. ledna 2009 se v indickém Ahmedabádu konala konference věnovaná této problematice. Již samotný její název „Bezpečnost v kyber prostoru – naléhavá otázka dneška“, zdůraznil důležitost tématu.


03. 01. 2009 South China Morning Post – G-China (došlo 05. 01. 2009)

Čína: Nezbytnost kódování osobních údajů

Představitelé IT společností musejí dodržovat zásady ochrany zabezpečení osobních údajů. V případě jejich transferu na internet je nezbytné osobní údaje kódovat a tím je chránit před eventuálním zneužitím. Zpracovatelé osobních údajů musejí důsledně trvat na realizaci řádných postupů a opatření k zabezpečení osobních údajů, které jim jejich klienti svěřili. Kontroly prováděné v této oblasti prokázaly narůstající vlažnost některých IT pracovníků. Je nutné, aby tento varovný signál byl motivací pro zákonodárce k vytváření zákonů reflektujících vysokou úroveň ochrany osobních údajů tak, jak současná společnost vyžaduje.


01. 01. 2009 Economic Times (došlo 01. 01. 2009)

Indie: Zkvalitnění služeb IT společností v roce 2009 a cílené zaměření nabídky produktů na oblast správy a řízení včetně ochrany osobních údajů

Společnosti nabízející IT služby nesmějí s nárůstem nabídky služeb, technologií a počtem klientů zapomínat na ochranu osobních údajů, protože klienti jim při sjednávání služeb předávají své osobní údaje, často i citlivé, v důvěře, že s nimi bude nakládáno řádně a dle pravidel a zásad ochrany osobních údajů. Dodržování zásad zakotvených v „Code Of Conduct and Ethics Policy“ se proto v indických IT společnostech dostává v roce 2009 na přední místo zájmu.


25.08.2008 China Economic Information Service – Xinhua News Agency (došlo 26.08.2008)

Čína: Za únik osobních údajů má hrozit státním zaměstnancům až tříletý trest

Po sérii skandálů, při kterých vyšlo najevo, že státní úředníci a zaměstnanci zdravotnických zařízení prodávají jim svěřené osobní údaje občanů, projednává čínský parlament novelu trestního zákona, která má penalizovat nezákonné úniky osobních údajů. Zaměstnancům státních úřadů i finančních, zdravotnických a vzdělávacích institucí má hrozit za tento přečin trest až do výše tří let odnětí svobody. Trestáni budou i ti, kteří od těchto zaměstnanců osobní údaje vylákají.


18.10.2008 The Printers (Mysore) Ltd. – Deccan Herald (došlo 20.10.2008)

Indie: Ministr Kumar vyzval ústřední vládu k prosazení zákona o ochraně osobních údajů

Ministr indického státu Karnataka pro právo a parlamentní záležitosti Suresh Kumar vyzval ústřední indickou vládu, aby konečně prosadila přijetí návrhu zákona o ochraně osobních údajů. Ministrova výzva byla součástí jeho úvodního projevu na semináři „Právo na soukromí a ochrana osobních údajů v kybernetickém světě“ pořádaném Institutem pro právní a parlamentní reformu v Bangalore. V projevu ministr zdůraznil, že státy Evropské unie a USA vyžadují pro předávání osobních údajů do zahraničí přísnou právní úpravu ochrany osobních údajů v cílové zemi. Ochrana dat před kybernetickými zločinci je nejen z tohoto důvodu nutnou podmínkou hospodářského rozvoje. „Je nejvyšší čas, aby Indie měla zákon o ochraně soukromí,“ řekl ministr.


14.08.2008 Albanian Telegraphic Agency News (došlo 15.08.2008)

Albánie: Digitalizace registrů albánských občanů byla završena

Slavnostního ukončení digitalizace registrů albánských občanů a vydání prvních občanských certifikátů se zúčastnil vyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Albánii Robert Bosch a zástupce Evropské komise Hubert Petit. OBSE a Evropská unie financovaly projekt 2,5 milióny Eur. V souvislosti se vznikem databáze občanů byla konstatována potřeba urychleně uvést v život letos přijatý zákon o ochraně osobních údajů, především jmenovat komisaře a zřídit úřad pro ochranu osobních údajů.

http://www.osce.org/albania/item_1_32573.html


11.08.2008 Australian Associated Press – Media Releases

Austrálie: Australská komise pro právní reformu navrhla komplexní změnu zákona pro ochranu soukromí

Ve své třísvazkové zprávě o stávající právní úpravě a praxi ochrany soukromí (Privacy Report) navrhla Australská komise pro právní reformu (Australian Law Reform Commission) 295 změn zákonů, které by přizpůsobily právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů informačnímu věku. Ačkoliv byl zákon o ochraně soukromí přijat teprve před 20 lety, nemohl počítat s raketovým rozvojem internetu, mobilní komunikace, digitálních kamer, elektronického bankovnictví, sledovacích technologií a online sociálních sítí. Během rozsáhlých konzultací komise zjistila, že otázka ochrany soukromí je pro Australany velmi aktuální, zároveň však musí být řešena s ohledem na další hodnoty, jako jsou svoboda projevu, vymahatelnost práva a národní bezpečnost. Zpráva konstatuje, že v mnoha oblastech se stal odkaz na zákon o ochraně soukromí záminkou k neposkytnutí informace nebo pomoci, což podtrhuje nutnost zjednodušení zákona a jeho harmonizace s praxí. Komise je přesvědčena, že zpráva přináší řešení, na jejichž základě lze vytvořit nejlepšího prostředí pro ochranu osobních údajů na světě.

Nejdůležitější navrhovanou změnou je restrukturalizace celé legislativy soukromí: Vlastní zákon o soukromí by měl definovat pouze základní obecné zásady ochrany soukromí. Specifické oblasti zpracování osobních údajů, jako jsou např. zdravotní dokumentace nebo mezibankovní databáze úvěrového hodnocení klientů, by pak měly být regulovány zvláštními normami. Dalšími navrhovanými opatřeními jsou povinnost vládních i soukromých společností oznámit únik informací postiženým subjektům a úřadu pro ochranu soukromí, odpovědnost organizací za data zaslaná do zahraničí, omezení zákonných výjimek pro dodržování základních zásad ochrany soukromí, posílení pravomocí úřadu pro ochranu soukromí s modernizací procesu vyřizování stížností a konečně zavedení občanskoprávní žaloby na porušení soukromí.

Text zprávy a další dokumenty lze najít na adrese: http://www.alrc.gov.au/media/2008/mr11108.html


07.08.2008 HK Internet Co. - The Korea Times (došlo 07.08.2008)

Jižní Korea: V reakci na úniky dat plánuje vláda povinné šifrování osobních údajů a další opatření

Park Dae-hee z vládnoucí Velké národní strany zveřejnil informace o tom, že úředníci veřejných společností neautorizovaně vyhledávají v databázích těchto společností a poskytují osobní údaje občanů. Podle jeho prohlášení za posledních sedm let úředníci Státní zdravotní pojišťovny zjišťovali nezákonně o více než 12 tisících občanech takové údaje jako bydliště, roční příjem a zdravotní stav. Podobně bezuzdně se chovali rovněž úředníci Státní penzijní služby. Z webové stránky Školského úřadu provincie Jeollabukdo unikly v posledním půlroce osobní údaje 40 tisíc učitelů včetně jejich čísel sociálního pojištění a pracovního zařazení. Na internetu se objevily zcela volně dostupné osobní údaje 1300 zákazníků třetího největšího korejského mobilního operátora LG Telecom. Ukazuje se tak, že ani vláda, ani internetové firmy nevěnují patřičnou pozornost zabezpečení osobních údajů. Podle nedávné zprávy Korejské agentury pro informační bezpečnost je 54% ze 700 internetových stránek veřejných společností a úřadů naprosto nedostatečně chráněno proti únikům dat. Samotná agentura zdokumentovala 6490 případů, kdy citlivé osobní údaje včetně finančních transakcí a zdravotní dokumentace volně cirkulovaly na webových stránkách.

Vláda reagovala prohlášením, že zpřísní pravidla pro provozování internetových stránek veřejných společností a investuje 700 miliónů dolarů do instalace anti-hackerských nástrojů. Nový zákon zavede pro veřejné i privátní společnosti povinné šifrování klientských informací, jako jsou čísla bankovních účtů, čísla sociálního pojištění a přístupová hesla. Dále má být zákonem zavedena povinnost oznámení úniku dat okamžitě po jeho zjištění. Na státním zastupitelství je vytvořen zvláštní tým specializovaný na zjišťování a vyšetřování úniků informací.


27.06.2008 Focus online

Německo: Schäuble odmítá kritiku plánů na vytvoření centrálního registru obyvatelstva

Spolkový minister vnitra Wolfgang Schäuble odmítl kritiku plánů na vytvoření centrálního registru obyvatelstva. Nový Bundesmelderegister má fungovat paralelně s dosavadními registry, které vedou města a jednotlivé spolkové země. Podle Spolkového statistického úřadu jsou kvůli roztříštěnosti databází u zhruba 4,8 miliónů občanů ohlašovací údaje chybné. Nový centrální registr obyvatel tak má zlepšit kvalitu uchovávaných dat, přinést úspory v řádu stovek miliónů eur a kromě toho přispět ke zlepšení ochrany osobních údajů.

Ministryně spravedlnosti Brigitte Zypries (SPD) kritizovala nedostatečnou prodiskutovanost tématu. Především zdůraznila, že je potřeba pečlivě přezkoumat, zda je nový centrální registr vůbec nutný, zda by nestačilo optimalizovat současný systém komunálních a zemských registrů, které už pokročily ve vytváření společných registračních portálů. Gisela Piltz (poslankyně za FDP) označila plány za další krok šíleného úsilí státu sbírat co největší množství údajů a Petra Pau z parlamentní levicové frakce varovala před dalším centralizováním a spojováním databází, které nepřinese ochranu osobních údajů, ale pravý opak. Také pověřenec pro ochranu osobních údajů Peter Schaar zastává názor, že bez prokázání oprávněnosti své existence nesmí žádný centrální registr vzniknout.

http://www.focus.de/politik/deutschland/zentrales-melderegister-schaeuble-verprellt-spd-und-opposition_aid_314310.html


18.06.2008 Polish News Bulletin (došlo 18.06.2008)

Polsko: Ústavní soud zrušil nadměrné pravomoci polské daňové inspekce

Polský ústavní soud rozhodl, že zákonná ustanovení umožňující daňovým inspektorům shromažďovat a zpracovávat osobní údaje a získávat je od daňových správců jsou protiústavní. „Shromažďování takových informací je ospravedlnitelné pouze za zvláštních okolností, dané pravomoci jsou formulovány příliš vágně a daňová inspekce tak má příliš snadný přístup k zákonem chráněným údajům,“ řekl předseda ústavního soudu Jerzy Stepień.


05.06.2008 Zaman English (došlo 05.06.2008)

Turecko: Návrh zákona o elektronických komunikacích zavádí v důsledku povinnost občanů telefonovat pouze ze svých mobilních telefonů

Turecký parlament pravděpodobně znovu odloží schválení zákona o elektronických komunikacích, protože je nyní zaměstnán aférou kolem odposlechů generálního tajemníka Republikánské lidové strany Öndera Sava tajnou policií, jejichž obsah zveřejnil deník Vakit daily. Návrh zákona má sladit telekomunikační předpisy s evropskými normami. Pro společnosti v oboru bude platit zákaz poskytnutí obsahu elektronických konverzací, vyjma zákonem daných výjimek. Porušení zákazu bude trestáno podle ustanovení na ochranu soukromí tureckého trestního zákoníku. Dále zákon předpokládá, že všichni držitelé SIM karty budou povinni do jednoho roku aktualizovat svá osobní data u operátorů, jinak budou jejich hovory blokovány. Toto ustanovení má znemožnit vyhýbání se státnímu dohledu používáním cizích SIM karet.


04.06.2008 Polish News Bulletin – Law Supplement (došlo 04.06.2008)

Polsko: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o elektronických službách, podle které budou zahraniční firmy v případě zasílání nevyžádaných e-mailů podřízeny polským anti-spamovým předpisům, i když jinak podléhají svým národním legislativám.


11.05.2008 ČTK

Chile: Hacker odhalil nízkou úroveň ochrany osobních údajů v zemi

Neznámý hacker zveřejnil na internetu osobní údaje šesti miliónů Chilanů. Všechna data, mezi nimi jména osob, čísla jejich osobních průkazů, adresy, obchodní i soukromá telefonní čísla, e-mailové adresy a dokonce i jejich společenské postavení či vzdělání, získal internetový pirát mimo jiné ze seznamů volebních komisí, armádních zdrojů, z ministerstva školství či z telefonních registrů. Hacker svou akci zdůvodnil tím, že chtěl upozornit, jak špatně jsou v Chile chráněny osobní údaje.


26.03.2008 Australian Associated Press General News

Austrálie: Vláda chystá opatření na podporu obětí krádeže identity

Australský ministr vnitra Bob Debus předloží tento týden výboru státních zástupců zprávu o zločinu krádeže identity, o jeho podobách, rozsahu a způsobených škodách. Pod pojem krádeže identity spadá především nelegální užití osobních údajů z cizí bankovní karty k nákupům po internetu nebo telefonu nebo k vybrání hotovosti z účtů, příp. k otevření nových účtů a čerpání půjček. Zpráva navrhne, aby oběti krádeže identity mohly získat soudní potvrzení, které by jim pomohlo obnovit svou důvěryhodnost u bank. Zpráva také navrhne, aby zákon rozlišoval tří kategorie zločinu krádeže identity včetně odpovídajících sankcí.


22.03.2008 BBC Monitoring

Rusko: Databáze občanů zemí bývalého Sovětského svazu na internetu

Programově nezávislé ruské rádio Echo Moskvy přineslo zprávu, že na internetu se objevila ilegální databáze občanů Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, která obsahuje informace o rodinných příslušnících, povoleních k pobytu a majetkových poměrech i záznamy z rejstříku trestů a o zadrženích policií. Dříve tyto informace nebyly přístupné veřejnosti a obvykle je bylo možné koupit jednotlivě za poměrně vysokou cenu. Ruská justice se k problému dosud nevyjádřila.


21.03.2008 iDnes.cz

USA: Tři externí zaměstnanci ministerstva zahraničí si prohlíželi spisy prezidentských kandidátů

Do osobních údajů uchazečů o křeslo amerického prezidenta, které jsou součástí spisu k cestovnímu pasu, nahlíželi bez povolení tři zaměstnanci externích firem pracujících pro ministerstvo zahraničí. Oznámil to mluvčí ministerstva Sean McCormack s tím, že dva z těchto zaměstnanců již přišli o místo a že se zatím zdá, že z jejich strany šlo pouze o neopatrnou zvědavost. Ministryně zahraničí Condoleezza Riceová se omluvila Obamovi, Clintonové i McCainovi. Spisy se žádostí o vystavení pasu obsahují nejen osobní údaje žadatelů, ale i číslo sociálního pojištění, které banky používají při udělování úvěrů nebo seznam zemí, které žadatel navštívil a hodlá navštívit. Mluvčí Obamovy kampaně Bill Burton nazval incident „šokujícím narušením bezpečnosti a soukromí“.


14.03.2008 Weekly Tax Bulletin

Austrálie: Finanční úřad radí, jak se bránit krádeži identity

Australský finanční úřad radí plátcům daně, aby pečlivě chránili svá daňová identifikační čísla a další osobní údaje. Aby se plátce vyhnul krádeži identity, měl by při likvidaci pečlivě skartovat nebo roztrhat dokumenty obsahující toto daňové číslo, mít nainstalovaný aktualizovaný antivirový program, sdělovat své osobní údaje pouze důvěryhodným či spolehlivým organizacím a ujistit se, že vlastní daňový poradce je členem komory daňových poradců.


14.03.2008 Hindu

Indie: Společnost pro elektronické transakce a bezpečnost přispěje k dialogu mezi zákonodárci a počítačovými experty

V univerzitním kampusu Taramani v indickém městě Chennai (jinak Madrás) založila indická vláda mezinárodní středisko pro výzkum a vývoj technologií podporujících elektronickou bezpečnost pod názvem Společnost pro elektronické transakce a bezpečnost (Society for Electronic Transactions and Security – SETS). Tato organizace se statutem společnosti založené na partnerství veřejného a privátního sektoru má mj. vyjít vstříc potřebě dialogu mezi zákonodárci a počítačovými experty s cílem formulovat program, který by učinil internet bezpečným místem pro provozování obchodu i pro ochranu osobních údajů.


04.03.2008 Law Institute Journal, s. 34-39

Austrálie: Komise pro právní reformu reviduje zákon na ochranu soukromí

Australská komise pro právní reformu (Australian Law Reform Comission) posuzuje současný stav australské právní úpravy ochrany soukromí. Konečná zpráva má být zveřejněna v květnu 2008. Komise vydala v září 2007 pracovní materiál k veřejné diskusi nazvaný Review of Australian Privacy Law (Revize australské právní úpravy ochrany soukromí). Mj. zpráva konstatuje, že neexistuje povinnost informovat subjekty údajů o úniku jejich dat.

Text materiálu a další dokumenty lze najít na adrese: http://www.alrc.gov.au/inquiries/current/privacy/index.htm

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ostatní > Ochrana osobních údajů v zahraničních médiích > Veřejná správa, zákonodárství a soudnictví

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém