Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Často kladené otázky ke změnám v předávání osobních údajů do třetích zemí

2. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách doplnil rubriku Často kladené otázky k předávání osobních údajů do třetích zemí o dotazy k aktuálnímu tématu zrušení štítu soukromí EU-USA a jeho vlivu na správce.
 

 
 
Rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems (tzv. Schrems II) ze dne 16. července 2020 došlo ke zrušení Štítu soukromí, který zaručoval bezproblémový transfer údajů mez EU a USA. Úřad o dopadech tohoto kroku na správce psal ve své novinkové zprávě

Dnes téma doplňuje o odpovědi na otázky, které nejčastěji řeší ve své konzultační praxi. V rubrice tak naleznete vyjádření k nutnosti žádat o schválení ÚOOÚ v procesu předávání osobních údajů do třetích zemí na základě standardních smluvních doložek či k povinnosti regulátora zakázat přenos dat, pokud není jejich ochrana ve třetích zemích dostatečná.

Zaktualizovaná rubrika "K předávání osobních údajů do třetích zemí" je k dispozici zde.  
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 1.9.2020 / 2.9.2020

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém