Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 2025 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Zahájena společná dozorová akce EDPB - CEF 2023
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zahájil koordinovanou dozorovou akci Coordinated Enforcement 2023 (CEF 23). Do akce se během letošního roku zapojí 26 dozorových úřadů (DPA) Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, a to včetně úřadu Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů (EDPS - European Data Protection Supervisor). Společná dozorová akce je zaměřena na prověření úlohy a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích evropského hospodářského prostoru (EHP).
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Zahájena veřejná konzultace k metodice legislativního DPIA
Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil veřejnou konzultaci k metodickému doporučení pro posouzení dopadů na ochranu osobních údajů u předloh právních předpisů. Cílem je promítnout poslední novelu legislativních pravidel vlády, která zavedla podrobnější strukturu zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. ÚOOÚ to vnímá jako příležitost, aby přepracoval návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA) z roku 2019. Připomínky je možné uplatnit do 31. března 2023 na adrese legislativa@uoou.cz.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Cookie lišty a udělování souhlasu
Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval doporučení, informace a základní pravidla pro nastavení a uživatelský přístup prostřednictvím cookie souborů. Informace a doporučení jsou určeny jak pro provozovatele webových rozhraní, tak i pro běžné uživatele. Podrobnější informace najdete v sekci PORADNA na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
EDPB přijal stanovisko k EU & US Data Privacy Framework
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá pozitivní posun v jednání o EU & US Data Privacy Framework. EDPB to uvádí ve svém stanovisku s doplněním, že přes dosažený pokrok obavy přetrvávají.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Priority EDPB pro 2023 a 2024
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) schválil své nové programové priority pro nadcházejí období let 2023 až 2024. Sbor se bude i nadále soustředit na prosazování práva, které vychází z iniciativ jako jsou:

1/ Rámec pro prosazování práva (CoordinatedEnforcement Framework)
2/ Případy strategického významu
3/ Činnost podpůrné expertní skupiny (Support Pool of Experts).

Sbor bude také pokračovat v práci na pokynech (guidelines) na podporu dozorových úřadů pro využívání společných nástrojů spolupráce.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Čínský TikTok je bezpečnostní riziko...
Zaměstnanci Evropské komise musejí do 15. března 2023 odinstalovat čínskou aplikaci TikTok, a to nejen ze všech služebních zařízení, ale také ze soukromých, která jsou využívána i pro služební potřeby. Informoval o tom server Politico.eu. Pokud tak neučiní, nebudou mít od následujícího dne (16/3/2023) přístup k interním systémům a informacím Evropské komise.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Nová úprava DPIA
Od 1. dubna letošního roku nabude účinnosti novela legislativních pravidel vlády. Ta mění pravidla pro zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment / DPIA) a bude mít značný dopad na ochranu osobních údajů. Přímo do legislativních pravidel vlády bude, na základě požadavku Úřadu pro ochranu osobních údajů, zavedena přesná struktura pro zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, tzv. ‚legislativní DPIA‘.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Schengenský informační systém nové generace bude spuštěn v březnu 2023
Evropská komise rozhodla o termínu spuštění nové generace Schengenského informačního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/201 bylo vydáno 30. ledna 2023. To stanoví datum zahájení provozu Schengenského informačního systému nové generace na 7. března 2023.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Evropské ochraně osobních údajů je 42 let
S rozšiřujícími se možnostmi, jako jsou nákupy přes internet nebo sdílení informací na sociálních sítích, se rozšiřuje také nabídka pro ty, kdo chtějí naše osobní údaje zneužít. Co všechno osobní údaje jsou? Jak si na ně dávat pozor? Mohu poznat, že někdo mé údaje zneužil? A co dělat, když se tak stane? Na tyto a další otázky se v pořadu Za obzorem ptá moderátor Janek Ženatý svého hosta, kterým je Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Základ evropské ochrany osobních údajů, Úmluva č. 108
Právě před 42 lety – 28. ledna 1981, schválila Rada Evropy historicky první právně závazný dokument, který zohlednil význam ochrany osobních údajů v evropském rozměru. Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů se tak stala evropským právním nástrojem, na jehož základě začal celý následný proces mezinárodní kodifikace ochrany osobních údajů a soukromí jednotlivce. Česká republika Úmluvu podepsala 8. září 2000, parlament ji ratifikoval 9. července 2001 a v platnost u nás vstoupila 1. listopadu 2001.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Úřad zveřejnil svůj kontrolní plán pro rok 2023
Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2023 zaměří na zpracování osobních údajů v docházkových systémech, při využívání sociálních sítí, v rozsáhlých kamerových systémech a na velké zpracovatele či soudní exekutory. Provede také kontrolu vybraných informačních systémů Policie ČR a ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem se zaměří na oblast telemarketingu.
Složka dokumentů: Novinky
Olga Štiplová
Irský ochránce osobních údajů definitivně rozhodl o pokutách pro Instagram a Facebook za behaviorální reklamu
Společnost Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE), která provozuje internetové sociální platformy Facebook a Instagram má zaplatit celkovou pokutu ve výši 390 miliónů Eur (Facebook 210 mil. euro a Instagram 180 mil. euro) za netransparentnost zpracování osobních údajů klientů pro tzv. behaviorální (zájmovou) reklamu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přitom výši pokuty udělenou irským dozorovým úřadem ještě násobně navýšil.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Plošné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů
Složka dokumentů: Ústavní soud
Andrea Sklenářová
Ustanovení zákona o Policii České republiky, upravující odběr a uchování vzorků DNA (Pl. ÚS 7/18 včetně disentu), 22. 3. 2022
Složka dokumentů: Ústavní soud
Andrea Sklenářová
EU - US Data Privacy Framework a návrh Evropské komise
Sekretariát Sboru (EDPB) informoval předsedy všech dozorových úřadů, stejně tak jako členy podskupin International Transfers Subgroup (ITS) & Borders, Travel & Law Enforcement Subgroup (BTLE) o tom, že evropský komisař Didier Reynders zaslal předsedkyni Sboru paní Jelinekové dlouho očekávaný návrh rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů zajištěné společnou dohodou EU-US Data Privacy Framework. Tedy novou dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vytvoření programu, ve kterém budou američtí účastníci považováni za bezpečné dovozce osobních údajů, poskytující předaným osobním údajům z Evropy „v zásadě rovnocennou“ ochranu s ochranou danou obecným nařízením (GDPR) tak, jak to vyžaduje čl. 45 obecného nařízení, judikatura Evropského soudního dvora a zvláště pak rozsudek ve věci Schrems II.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Německá Konference pro ochranu osobních údajů zveřejnila výsledky práce pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft
Německá Konference pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkonferenz, DSK), která je pracovním sdružením nezávislých spolkových a zemských dozorových orgánů v oblasti ochrany osobních údajů, zveřejnila 25. 11. 2022 shrnutí zprávy pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft.
Složka dokumentů: Informace ze světa
Olga Štiplová
Rada EU o umělé inteligenci a elektronické identitě
Rada EU ve formátu pro telekomunikace schválila obecný přístup, tj. mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem, k návrhům právních předpisů o umělé inteligenci (AIA) a k revizi nařízení o elektronické identitě (eIDAS) zřízením soukromoprávní elektronické identity (eIDR). Oba právní předpisy se významně dotknou i zpracování osobních údajů v České republice.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Při volbách do Evropského parlamentu existují rizika zneužití osobních údajů
Rizikům spojeným se zneužitím osobních údajů při volbách do Evropského parlamentu se dnes věnovali místopředseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů Petr Jäger a ředitel Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace (APPF) Pascal Schonard.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Ochrana osobních údajů v digitální době je i ochranou proti vnějšímu ohrožení
Digitalizace státní správy musí nezbytně jít ruku v ruce s kybernetickou bezpečností a zejména pak s ochranou osobních údajů. To se mnohdy v dobře míněném nadšení občas přehlíží. Opatření proti zneužití osobních údajů je třeba vždy plánovat od počátku projektu a jednoduše řečeno, stát má mít jen tolik údajů, které k plnění svých zákonných povinností potřebuje a má je zpracovávat jen k účelu, pro který je má. Opendata jsou možná k datům státu o sobě a své činnosti, nikoli však o subjektech údajů. Osobní údaje, nota bene, svěřené pod hrozbou sankce státu se například ani nepřímo nemohou stát objektem jejich případné monetizace.
Uvedl to během konference Ochrana osobních údajů v době digitalizace předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
VAROVÁNÍ: Phishing ve jménu ÚOOÚ
Praha, 9. listopadu 2022 – Úřad pro ochranu osobních údajů na základě informací od občanů zaznamenal podvodné snahy o phishingové útoky na praktické lékaře a zdravotnická zařízení.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Olga Štiplová
VAROVÁNÍ: PHISHING jménem ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů na základě informací od občanů zaznamenal podvodné snahy o phishingové útoky na praktické lékaře a zdravotnická zařízení.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Úřad pro ochranu osobních údajů dále podává informace o zpracování osobních údajů v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)Olga Štiplová
Veřejná konzultace EDPB - Určování dozorového úřadu
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů dnes (21/10/2022) zahájil proces veřejné konzultace k pokynům č. 8/2022 o určování vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele osobních údajů. Procedura veřejné konzultace EDPB je otevřena až do 2. prosince 2022. Připomínky je možné vkládat přes online formulář, který je dostupný zde: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-82022-identifying-controller-or_en
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Závěrečný účet za rok 2021 [PDF, 2,1 MB]
Složka dokumentů: Závěrečný účet
Andrea Sklenářová
Veřejná konzultace EDPB pro hlášení porušení ochrany osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) otevřel 18. října 2022 veřejnou konzultaci k pokynům (č. 9/2022) pro ohlašování případů porušení zabezpečení ochrany osobních údajů. Pokyny původně přinášely určitou nejednotnost vůči pokynům EDPB k určování vedoucího dozorového úřadu pro správce a zpracovatele - konkrétně nesoulad v pojetí mechanismu jediného kontaktního místa.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka

Zobrazeno je 25 z celkem 2025 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém