Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 2018 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Schengenský informační systém nové generace bude spuštěn v březnu 2023
Evropská komise rozhodla o termínu spuštění nové generace Schengenského informačního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/201 bylo vydáno 30. ledna 2023. To stanoví datum zahájení provozu Schengenského informačního systému nové generace na 7. března 2023.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Evropské ochraně osobních údajů je 42 let
S rozšiřujícími se možnostmi, jako jsou nákupy přes internet nebo sdílení informací na sociálních sítích, se rozšiřuje také nabídka pro ty, kdo chtějí naše osobní údaje zneužít. Co všechno osobní údaje jsou? Jak si na ně dávat pozor? Mohu poznat, že někdo mé údaje zneužil? A co dělat, když se tak stane? Na tyto a další otázky se v pořadu Za obzorem ptá moderátor Janek Ženatý svého hosta, kterým je Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Základ evropské ochrany osobních údajů, Úmluva č. 108
Právě před 42 lety – 28. ledna 1981, schválila Rada Evropy historicky první právně závazný dokument, který zohlednil význam ochrany osobních údajů v evropském rozměru. Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů se tak stala evropským právním nástrojem, na jehož základě začal celý následný proces mezinárodní kodifikace ochrany osobních údajů a soukromí jednotlivce. Česká republika Úmluvu podepsala 8. září 2000, parlament ji ratifikoval 9. července 2001 a v platnost u nás vstoupila 1. listopadu 2001.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Úřad zveřejnil svůj kontrolní plán pro rok 2023
Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2023 zaměří na zpracování osobních údajů v docházkových systémech, při využívání sociálních sítí, v rozsáhlých kamerových systémech a na velké zpracovatele či soudní exekutory. Provede také kontrolu vybraných informačních systémů Policie ČR a ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem se zaměří na oblast telemarketingu.
Složka dokumentů: Novinky
Olga Štiplová
Irský ochránce osobních údajů definitivně rozhodl o pokutách pro Instagram a Facebook za behaviorální reklamu
Společnost Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE), která provozuje internetové sociální platformy Facebook a Instagram má zaplatit celkovou pokutu ve výši 390 miliónů Eur (Facebook 210 mil. euro a Instagram 180 mil. euro) za netransparentnost zpracování osobních údajů klientů pro tzv. behaviorální (zájmovou) reklamu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přitom výši pokuty udělenou irským dozorovým úřadem ještě násobně navýšil.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Plošné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů
Složka dokumentů: Ústavní soud
Andrea Sklenářová
Ustanovení zákona o Policii České republiky, upravující odběr a uchování vzorků DNA (Pl. ÚS 7/18 včetně disentu), 22. 3. 2022
Složka dokumentů: Ústavní soud
Andrea Sklenářová
EU - US Data Privacy Framework a návrh Evropské komise
Sekretariát Sboru (EDPB) informoval předsedy všech dozorových úřadů, stejně tak jako členy podskupin International Transfers Subgroup (ITS) & Borders, Travel & Law Enforcement Subgroup (BTLE) o tom, že evropský komisař Didier Reynders zaslal předsedkyni Sboru paní Jelinekové dlouho očekávaný návrh rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů zajištěné společnou dohodou EU-US Data Privacy Framework. Tedy novou dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vytvoření programu, ve kterém budou američtí účastníci považováni za bezpečné dovozce osobních údajů, poskytující předaným osobním údajům z Evropy „v zásadě rovnocennou“ ochranu s ochranou danou obecným nařízením (GDPR) tak, jak to vyžaduje čl. 45 obecného nařízení, judikatura Evropského soudního dvora a zvláště pak rozsudek ve věci Schrems II.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Německá Konference pro ochranu osobních údajů zveřejnila výsledky práce pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft
Německá Konference pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkonferenz, DSK), která je pracovním sdružením nezávislých spolkových a zemských dozorových orgánů v oblasti ochrany osobních údajů, zveřejnila 25. 11. 2022 shrnutí zprávy pracovní skupiny pro online služby společnosti Microsoft.
Složka dokumentů: Informace ze světa
Olga Štiplová
Rada EU o umělé inteligenci a elektronické identitě
Rada EU ve formátu pro telekomunikace schválila obecný přístup, tj. mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem, k návrhům právních předpisů o umělé inteligenci (AIA) a k revizi nařízení o elektronické identitě (eIDAS) zřízením soukromoprávní elektronické identity (eIDR). Oba právní předpisy se významně dotknou i zpracování osobních údajů v České republice.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Při volbách do Evropského parlamentu existují rizika zneužití osobních údajů
Rizikům spojeným se zneužitím osobních údajů při volbách do Evropského parlamentu se dnes věnovali místopředseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů Petr Jäger a ředitel Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace (APPF) Pascal Schonard.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Ochrana osobních údajů v digitální době je i ochranou proti vnějšímu ohrožení
Digitalizace státní správy musí nezbytně jít ruku v ruce s kybernetickou bezpečností a zejména pak s ochranou osobních údajů. To se mnohdy v dobře míněném nadšení občas přehlíží. Opatření proti zneužití osobních údajů je třeba vždy plánovat od počátku projektu a jednoduše řečeno, stát má mít jen tolik údajů, které k plnění svých zákonných povinností potřebuje a má je zpracovávat jen k účelu, pro který je má. Opendata jsou možná k datům státu o sobě a své činnosti, nikoli však o subjektech údajů. Osobní údaje, nota bene, svěřené pod hrozbou sankce státu se například ani nepřímo nemohou stát objektem jejich případné monetizace.
Uvedl to během konference Ochrana osobních údajů v době digitalizace předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
VAROVÁNÍ: Phishing ve jménu ÚOOÚ
Praha, 9. listopadu 2022 – Úřad pro ochranu osobních údajů na základě informací od občanů zaznamenal podvodné snahy o phishingové útoky na praktické lékaře a zdravotnická zařízení.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Olga Štiplová
VAROVÁNÍ: PHISHING jménem ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů na základě informací od občanů zaznamenal podvodné snahy o phishingové útoky na praktické lékaře a zdravotnická zařízení.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Úřad pro ochranu osobních údajů dále podává informace o zpracování osobních údajů v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)Olga Štiplová
Veřejná konzultace EDPB - Určování dozorového úřadu
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů dnes (21/10/2022) zahájil proces veřejné konzultace k pokynům č. 8/2022 o určování vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele osobních údajů. Procedura veřejné konzultace EDPB je otevřena až do 2. prosince 2022. Připomínky je možné vkládat přes online formulář, který je dostupný zde: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-82022-identifying-controller-or_en
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Závěrečný účet za rok 2021 [PDF, 2,1 MB]
Složka dokumentů: Závěrečný účet
Andrea Sklenářová
Veřejná konzultace EDPB pro hlášení porušení ochrany osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) otevřel 18. října 2022 veřejnou konzultaci k pokynům (č. 9/2022) pro ohlašování případů porušení zabezpečení ochrany osobních údajů. Pokyny původně přinášely určitou nejednotnost vůči pokynům EDPB k určování vedoucího dozorového úřadu pro správce a zpracovatele - konkrétně nesoulad v pojetí mechanismu jediného kontaktního místa.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Vzdálené připojení může ohrozit ochranu osobních údajů
Byla zjištěna zranitelnost vzdáleného připojení k operačnímu systému Windows prostřednictvím systémů bezpečnostní architektury společnosti Fortinet Security Fabric. Podle informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky jde o kritickou zranitelnost systémů pro firewall a rozhraní webového proxy serveru.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Konference GDPR 2022
V současné době digitalizace se ne vždy daří, aby byly ve veřejných agendách respektovány požadavky na ochranu osobních údajů. Uvedl to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký během zahájení letošní mezinárodní konference GDPR 2022. Tu pro odbornou veřejnost uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Nové hrozby pro ochranu osobních údajů...
Byly indikovány nové hrozby, a to nejen pro ochranu osobních údajů. Správci by proto měli provést taková opatření, aby zamezili nebezpečí napadení, a tím i potenciálního porušení zabezpečení osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Miliónová pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů uložil Ministerstvu vnitra ČR pokutu 975000,- Kč za přestupek, a to v souvislosti s aplikací Karanténa a shromažďováním dat o osobách v izolaci Policií ČR. Pokuta byla udělena Ministerstvu vnitra ČR na základě Hlavy III. zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, protože Policie ČR nemá právní subjektivitu. Nyní běží lhůta 8 dní, kdy může být proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podán odpor.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
Návrh EK přináší rizika pro základní práva
Plně podporujeme společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Evropského inspektora (EDPS) k návrhu Evropské komise o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, protože představuje více rizik pro jednotlivce a pro společnost než pro zločince stíhané za sexuální zneužívání dětí.
Více podrobností ve společné tiskové zprávě EDPB a EDPS.
Složka dokumentů: Novinky
Milan Řepka
K provozování kamer a kamerových systémů
Nejčastější otázky a odpovědi
Složka dokumentů: Na aktuální téma
Mgr. Vojtěch Marcín
Cookies lišty vykazují řadu nedostatků
Praha, 30. červen 2022 – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. pololetí roku 2022 v souvislosti s legislativní změnou v oblasti cookies (zavedení principu opt-in) v rámci své úřední činnosti monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v souvislosti s nastavením zpracování cookies souborů u různých provozovatelů webových portálů a stránek. Činnost ÚOOÚ probíhá nejen na základě podnětů a stížností, ale také podle plánu kontrol pro letošní rok.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín

Zobrazeno je 25 z celkem 2018 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 81  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém