Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 1904 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Úřad zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA
8. 1. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů připravil aktualizovanou verzi dokumentu „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“ zveřejněného na jeho webových stránkách v únoru 2019. Materiál byl doplněn o seznam druhů operací zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Nyní je vydáván pod názvem „Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů".
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Letošní přednášková činnost ÚOOÚ zakončena setkáním s pracovníky domova pro seniory
19. 12. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů, reprezentovaný vedoucí analytického oddělení Soňou Matochovou, přednášel zaměstnancům Domova pro seniory Krč v Praze. Prezentace zaměřená na aplikaci principů obecného nařízení v sociální péči a na dopad nové právní úpravy na zmíněnou oblast uzavřela osvětovou činnost expertů Úřadu v letošním roce.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Pokyny k veřejné diskuzi
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) uveřejňuje na svém webu pokyny k vybraným prvkům obecného nařízení určené k veřejné diskuzi.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
ÚOOÚ uspořádal Den menších správců
12. 12. 2019 - Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal v tomto týdnu další akci pro veřejnost. Tentokrát se zaměřil na menší správce osobních údajů. Navázal tak na úspěšná setkání s pověřenci, která organizuje již druhým rokem.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Porušení zabezpečení osobních údajůMgr. Vojtěch Marcín
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajůMgr. Vojtěch Marcín
Kodexy chováníMgr. Vojtěch Marcín
Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou
21. 11. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
GC, AF, BH, ED v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 - internetové vyhledávače – zpracování údajů uvedených na internetové stránce – zvláštní kategorie údajů, 24. 9. 2019
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
Mgr. Vojtěch Marcín
GC Google LLC, právní nástupkyně Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-507/17 - internetový vyhledávač – zpracování údajů uvedených na internetové stránce – územní dosah práva na odstranění odkazů, 24. 9. 2019
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
Mgr. Vojtěch Marcín
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH, C‑673/17, zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací - předzaškrtnuté políčko není platným souhlasem, 1. 10. 2019
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA
23. 10. 2019 – Návrh metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) zveřejnil k veřejné diskuzi na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů. Posouzení dopadů na ochranu osobních údajů musí nově podle GDPR provádět každý správce, jehož záměr související se zpracováním osobních údajů lze hodnotit jako vysoce rizikový z hlediska zásahu do práv a svobod fyzických osob .
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Ke zpracování osobních údajů je nutné přistupovat vyváženě
9. 10. 2019 – Hospodářská komora ČR uspořádala na začátku října mikroseminář k GDPR, na kterém se podílel také Úřad pro ochranu osobních údajů. Ředitel odboru konzultačních agend Jiří Žůrek shrnul ve svém vystoupení mimo jiné nejčastější chyby správců při zpracování osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Cookies a GDPR
22. 5. 2018 - Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies v nadcházejícím období, kdy bude účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak nebude ještě finálně schválené nařízení o ePrivacy.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad se ještě více otevírá veřejnosti, na webu zveřejnil svá druhoinstanční rozhodnutí
4. 10. 2019 – Další krok k ještě větší otevřenosti směrem k veřejnosti učinil Úřad pro ochranu osobních údajů. Na svých webových stránkách uveřejnil vybraná anonymizovaná druhoinstanční rozhodnutí předsedkyně Úřadu.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Odbornost pověřenců nemocnic se zvyšuje, ÚOOÚ však stále eviduje řadu oznámení ze zdravotnictví
3. 10. 2019 – Podněty, stížnosti a ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů v oblasti zpracování osobních údajů ve zdravotnictví patří mezi jedny z nejčastějších, které od účinnosti GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů dostává. I to zaznělo na třetím setkání pověřenců nemocnic v Jihlavě ze strany Jiřího Žůrka, ředitele odboru konzultačních agend ÚOOÚ, který zároveň potvrdil vzrůstající odbornost pověřenců ve zdravotnictví.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů
2. 10. 2019 - Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl dne 1. října 2019 ve věci C-673/17 na základě žádosti Spolkového soudního dvora spor o výklad unijního práva týkajícího se ochrany soukromí v souvislosti s elektronickou komunikací.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů
1. 10. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů. Kromě statistických údajů se jedná také o rady a doporučení, jak těmto nepříjemnostem předejít. Pro efektivnější způsob jejich ohlašování navíc představuje nový formulář, který je již k dispozici na jeho webových stránkách.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Certifikace, vydávání osvědčeníMgr. Vojtěch Marcín
Úřad zveřejnil přehled kontrol za první polovinu roku 2019
24. 9. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách přehled uzavřených i probíhajících kontrol v prvním pololetí roku 2019.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Praxe s nadbytečným vyžadováním souhlasů ve školství přetrvává
2. 9. 2019 – V úvodu školního roku Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na přetrvávající nesprávné chápání souhlasu se zpracováním osobních údajů ve školství. S tím je spojena špatná praxe spočívající ve vyžadování nadbytečných souhlasů rodičů se zpracováním osobních údajů dětí při aktivitách, které jednoznačně patří do povinné náplně činnosti školy anebo s ní úzce souvisí.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů Evropského sboru ke kamerám a kamerovým systémům
22. 8. 2019 - Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil pracovní překlad pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (Sbor), týkajících se kamer a kamerových systémů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Tomáš Paták
ÚOOÚ k biometrické identifikaci nežádoucích osob na fotbalových stadionech
16. 8. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje stanovisko ohledně možností identifikace a zamezení vstupu nežádoucím osobám na fotbalové stadiony. Jde o osoby, které hrubým způsobem narušily průběh předchozích zápasů s vážnými následky pro pořadatelský klub, který je hodlá po určitou dobu vyloučit z návštěvy fotbalových utkání. Právě touto oblastí se Úřad zabýval v rámci své konzultační činnosti.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
ÚOOÚ nemohl udělit pokutu ministerstvu, neumožňuje mu to zákonMgr. Vojtěch Marcín
ÚOOÚ nemohl udělit pokutu ministerstvu, neumožňuje mu to zákon
9. 8. 2019 - Úřad pro ochranu osobních údajů poprvé aplikoval nové ustanovení zákona o zpracování osobních údajů (§ 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb.), podle kterého nemůže být orgánu veřejné moci a veřejnému subjektu uložen správní trest, ačkoliv došlo k porušení zákona. Jednalo se o přestupek spáchaný ministerstvem v souvislosti se zpracováním osobních údajů v registru obyvatel a o přestupek spáchaný městem. V obou případech musel Úřad upustit od uložení pokuty, nový zákon totiž ještě předtím nabyl účinnosti.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín

Zobrazeno je 25 z celkem 1904 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 77  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém