Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 2025 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 81  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Režim obecného nařízení bude ve Velké Británii platit ještě nanejvýš šest měsíců
7. 1. 2021 - Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od 1. ledna 2021.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad uložil pokuty za spam, lidem chodil do datových schránek
5. 1. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů již v listopadu upozorňoval na možnost zneužití rozesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení prostřednictvím poštovních datových zpráv, které je možné od 2. listopadu až do konce nouzového stavu posílat zdarma. Nyní uložil nepravomocně za zneužití údajů k šíření nevyžádaných zpráv, které se objevily v datových schránkách občanů, pokutu 11 společnostem v celkové výši 3 111 000 Kč.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Rezervační systémy úřadů mají zpracovávat minimum údajů o klientech
23. 12. 2020 – Veřejné instituce musí z pohledu ochrany osobních údajů při nabízení služeb klientům dobře vysvětlit, k čemu potřebují konkrétní data a proč je zpracovávají daným způsobem. Zároveň ale musí umět popsat a odůvodnit, proč si vybraly ke zpracování soukromé dodavatele. Úřad pro ochranu osobních údajů na to upozorňuje na základě závěrů z provedených šetření se zaměřením na využívání rezervačních systémů pro občany.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Kontrola skončila pro lékárnu dobře, údaje o zákaznici neukládala do vlastní evidence
21. 12. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů nezjistil při kontrole lékárny, na kterou podala stížnost jedna z jejích klientek, která byla při vyzvednutí e-receptu v červenci 2020 požádána lékárnicí o občanský průkaz, žádné pochybení. Klientce se nezdálo, že obsluhující lékárnice si z jejího občanského průkazu opsala údaje, načež klientku informovala, že lék nemají.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
20. 11. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách metodickou pomůcku určenou zejména správcům osobních údajů týkající se jejich povinnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Možnost dočasně posílat poštovní datové zprávy zdarma nesmí být zneužívána
13. 11. 2020 – Na základě vládního usnesení oznámilo na začátku listopadu Ministerstvo vnitra, že poštovní datové zprávy se od 2. listopadu až do konce nouzového stavu mohou odesílat zdarma. Systém však v žádném případě nesmí být zneužíván pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Změna úředních hodin podatelny ÚOOÚ
11. 11. 2020 – V pondělí 16. listopadu bude Úřad pro ochranu osobních údajů veřejnosti zcela uzavřen. Provozní doba jeho podatelny v tento den se přesouvá na pátek 20. listopadu.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Poznatek z dozorové činnosti k doručování písemností na úřední desce
29. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů se ve své kontrolní činnosti setkal s nesprávnou praxí při doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desce. V této souvislosti upozorňuje na nutnost dodržování konkrétních zákonných požadavků na ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Doručování veřejnou vyhláškou na úřední desceMgr. Vojtěch Marcín
Kyberbezpečnost je záležitostí především naší vlastní zodpovědnosti
23. 10. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů přijal záštitu nad prestižní mezinárodní konferencí IS2 – Information Security Summit. Jeho předseda Jiří Kaucký ve své zdravici shrnul shrnul rizika, jež pro ochranu osobních údajů představuje pohyb v kyberprostoru, i možná řešení, jak se těmto hrozbám vyhnout.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
ÚOOÚ zahájil provoz v krizovém režimu
23. 10. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů informuje, že v důsledku krizových opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 omezuje výkon práce a státní služby pouze na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad nevydává k žádnému zpracování povolení
16. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel minulý čtvrtek žádost předsedy Rady vlády pro informační společnost Vladimíra Dzurilly o spolupráci při ověření souladu projektu eRouška se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Chci nezávislý Úřad, který bude veřejnému i soukromému sektoru především partnerem
7. 10. 2020 – Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký vystoupil na konferenci „GDPR 2020“. Účastníkům tradiční odborné mezinárodní disputace věnované otázkám zpracování osobních údajů představil současné priority a cíle instituce, v jejímž čele stojí.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Oznámení návštěvníkům ÚOOÚ
9. 10. 2020 – V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací ohledně šíření nemoci COVID-19 důrazně žádáme občany, aby v rámci preventivních opatření upřednostnili elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou budovy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Jednota českých právníků ocenila přínos bývalé předsedkyně Úřadu
5. 10. 2020 – Jednota českých právníků uveřejnila ve svém čtvrtletním zpravodaji článek o bývalé předsedkyni ÚOOÚ Ivaně Janů. Příspěvek je shrnutím jejího životního i profesního přínosu nejen pro právnickou obec v České republice.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 11 A 164/2018- 48 ze dne 17. 9. 2020 – zpracování osobních údajů pro účely obchodní a marketingové nabídky [PDF, 265 kB]
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí NSS č.j. 1 As 136/2019–38 ze dne 16. 6. 2020 – zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresátů
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 14 A 26/2019 ze dne 20. 5. 2020 – logování přístupu do zdravotnické dokumentace
řízení o kasační stížnosti je vedeno pod sp. zn. 10 As 190/2020
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 14 A 242/2018-40 ze dne 7. 4. 2020 – šiřitel obchodních sdělení
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 14 A 181/2018–36 ze dne 26. 2. 2020 - zveřejnění citlivých údajů v televizní zpravodajské relaci [PDF, 223 kB]
řízení o kasační stížnosti je vedeno pod sp. zn. 5 As 101/2020
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 10 A 78/2015–31 ze dne 29. 8. 2019 – kamerový systém v bytovém domě
řízení o kasační stížnosti zastaveno usnesením NSS č. j. 1 As 339/2019-35
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 6 A 88/208-45 ze dne 16. 5. 2019 - zpracování údajů Policií České republiky v Národní databázi DNA
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 14 A 89/2017 ze dne 11. 3. 2019 – neoprávněný přístup zastupitelstva k údajům žáků týkajících se šikany ve škole
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 10 A 52/2016- 49 ze dne 5. 3. 2019 – zabezpečení osobních údajů, neoprávněný přístup do registru obyvatel
kasační stížnost zamítnuta rozsudkem NSS č. j. 4 As 140/2019-27
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín
Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 8 A 55/2014-68 ze dne 22. 1. 2019 – ztráta zdravotnické dokumentace
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
Mgr. Vojtěch Marcín

Zobrazeno je 25 z celkem 2025 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 81  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém