Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 2058 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 83  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Tisková zpráva: Vyjádření Úřadu k rezervačnímu systému očkování proti COVID-19
1. 2. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů zahajuje kontrolu soukromého dodavatele online rezervačního systému očkování, provozovaného prostřednictvím platformy https://reservatic.com/ockovani. Děje se tak na základě obdržených stížností obsahujících vážná podezření na porušení právních předpisů ochrany osobních údajů při jejich zpracování v rámci online registrace na očkování proti nemoci COVID-19 (Centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19) a na základě informací z médií.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Vyjádření Úřadu k nahodilým únikům informací o očkovaných osobách
28. 1. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů není oprávněn řešit nahodilé a jednorázové úniky informací o očkovaných osobách a jejich zdravotním stavu do médií, jelikož nejde o součást systematického zpracování osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Lhůty pro uchovávání dat by se měly pro různé subjekty stanovovat individuálně
14. 1. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil vyjádření k posledním rozsudkům Soudního dvora Evropské Unie ve věci uchovávání provozních a lokalizačních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Úřad uložil pokuty za spam, lidem chodil do datových schránek
5. 1. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů již v listopadu upozorňoval na možnost zneužití rozesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení prostřednictvím poštovních datových zpráv, které je možné od 2. listopadu až do konce nouzového stavu posílat zdarma. Nyní uložil nepravomocně za zneužití údajů k šíření nevyžádaných zpráv, které se objevily v datových schránkách občanů, pokutu 11 společnostem v celkové výši 3 111 000 Kč.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Rezervační systémy úřadů mají zpracovávat minimum údajů o klientech
23. 12. 2020 – Veřejné instituce musí z pohledu ochrany osobních údajů při nabízení služeb klientům dobře vysvětlit, k čemu potřebují konkrétní data a proč je zpracovávají daným způsobem. Zároveň ale musí umět popsat a odůvodnit, proč si vybraly ke zpracování soukromé dodavatele. Úřad pro ochranu osobních údajů na to upozorňuje na základě závěrů z provedených šetření se zaměřením na využívání rezervačních systémů pro občany.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
20. 11. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách metodickou pomůcku určenou zejména správcům osobních údajů týkající se jejich povinnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Možnost dočasně posílat poštovní datové zprávy zdarma nesmí být zneužívána
13. 11. 2020 – Na základě vládního usnesení oznámilo na začátku listopadu Ministerstvo vnitra, že poštovní datové zprávy se od 2. listopadu až do konce nouzového stavu mohou odesílat zdarma. Systém však v žádném případě nesmí být zneužíván pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Poznatek z dozorové činnosti k doručování písemností na úřední desce
29. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů se ve své kontrolní činnosti setkal s nesprávnou praxí při doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desce. V této souvislosti upozorňuje na nutnost dodržování konkrétních zákonných požadavků na ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tiskové zprávy: Úřad nevydává k žádnému zpracování povolení
16. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel minulý čtvrtek žádost předsedy Rady vlády pro informační společnost Vladimíra Dzurilly o spolupráci při ověření souladu projektu eRouška se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ uložil nejvyšší pokutu za spam ve své historii
25. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil společnosti, zabývající se prodejem ojetých automobilů, sankci ve výši 6 miliónů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení. Jde o nejvyšší pokutu za tento druh provinění, kterou za dobu své existence uložil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Vyjádření předsedy ÚOOÚ k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím
17. 9. 2020 – Předseda Jiří Kaucký vydal prohlášení k pravomocím Úřadu pro ochranu osobních údajů v procesu rozhodování podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Jiří Kaucký se ujal funkce předsedy ÚOOÚ
1. 9. 2020 – V úterý se oficiálně ujal své funkce nový předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tiskové zprávy: ÚOOÚ k dopadům zrušení Štítu soukromí EU-USA na správce
7. 8. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů se na svých webových stránkách vyjadřuje k dopadům rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-311/18 na přenos údajů mezi správcem v EU a zpracovatelem ve třetí zemi (USA). Součástí textu je také doporučení pro správce osobních údajů, jak nastalou situaci řešit.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů
24. 7. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů připomíná na základě svých dozorových poznatků odpovědnost správce i za takové zpracování osobních údajů, které je prováděno s využitím externího informačního systému, který si správce pořídil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Úřad úspěšně zvládl první půlrok s novou agendou
20. 7. 2020 – Již šest měsíců řeší Úřad pro ochranu osobních údajů agendu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ač musel za pochodu zvládnout vybírání a důkladné proškolování nových pracovníků, dokázal naplnit priority, které si v souvislosti s fungováním nového odboru nastavil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Ochrana soukromí v době koronavirové a projekt Chytrá karanténa
25. 6. 2020 – Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů shrnula postoj své instituce k aktuálnímu tématu na veřejném slyšení „Chytrá karanténa vs. bezpečnost osobních dat“, které se uskutečnilo tento týden v Senátu.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Od ledna řešil ÚOOÚ přes sto porušení zabezpečení osobních údajů
9. 6. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v období od ledna do května letošního roku více než 100 ohlášených případů porušení zabezpečení osobních údajů, tzv. data breaches. Bezpečnostním incidentem postižené subjekty byly převážně z oblastí finančnictví a bankovnictví, školství, zdravotnictví a veřejné správy, z velké části obce.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ k poskytnutí informací o platech ředitelů Českého rozhlasu
18. 5. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil rozhodnutí Českého rozhlasu ohledně částečného odmítnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o dotaz k výši mezd a dalších příplatků u konkrétních ředitelů, které rozhlas poskytl v anonymizované podobě.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie
12. 5. 2020 – Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště? Odpověď na dotaz, se kterým se v posledních měsících často setkává, zveřejnil na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel
30. 4. 2020 – Odpovědnost za šíření obchodních sdělení není pouze na jeho rozesílateli, ale především na tom, v jehož prospěch je obchodní sdělení odesíláno. ÚOOÚ na tuto praxi dlouhodobě upozorňuje.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ shrnul, jak informovat veřejnost o obětech koronaviru
22. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách podrobnosti k informování o postižených nemocí COVID-19. Jedná se především o množství informací, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby v případě, že není přímo uvedené její jméno.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Úřad není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky
15. 4. 2020 – Úřad reaguje na zvýšený počet stížností, které se vztahují k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek a upozorňuje na skutečnost, že není příslušným k jejich projednání.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ k projektu „chytrá karanténa“
11. 4. 2020 - Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů požádala s ohledem na zprávy o zpracování osobních údajů v rámci tzv. chytré karantény 31. března 2020 ministra zdravotnictví dopisem o konkrétní dokumentaci k tomuto projektu. Vzhledem k následným reakcím v médiích, poukazujícím nesprávně na „schvalující roli“ kontrolního úřadu při testování a spuštění tohoto projektu, vydává Úřad následující vyjádření.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad prošetřuje předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR
Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje praxi předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii České republiky.
Složka dokumentů: Na aktuální téma
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad prošetřuje předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR
5. 2. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje praxi předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii České republiky.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín

Zobrazeno je 25 z celkem 2058 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 83  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém