Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 1992 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Tisková zpráva: Možnost dočasně posílat poštovní datové zprávy zdarma nesmí být zneužívána
13. 11. 2020 – Na základě vládního usnesení oznámilo na začátku listopadu Ministerstvo vnitra, že poštovní datové zprávy se od 2. listopadu až do konce nouzového stavu mohou odesílat zdarma. Systém však v žádném případě nesmí být zneužíván pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Poznatek z dozorové činnosti k doručování písemností na úřední desce
29. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů se ve své kontrolní činnosti setkal s nesprávnou praxí při doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desce. V této souvislosti upozorňuje na nutnost dodržování konkrétních zákonných požadavků na ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tiskové zprávy: Úřad nevydává k žádnému zpracování povolení
16. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel minulý čtvrtek žádost předsedy Rady vlády pro informační společnost Vladimíra Dzurilly o spolupráci při ověření souladu projektu eRouška se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ uložil nejvyšší pokutu za spam ve své historii
25. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil společnosti, zabývající se prodejem ojetých automobilů, sankci ve výši 6 miliónů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení. Jde o nejvyšší pokutu za tento druh provinění, kterou za dobu své existence uložil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Vyjádření předsedy ÚOOÚ k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím
17. 9. 2020 – Předseda Jiří Kaucký vydal prohlášení k pravomocím Úřadu pro ochranu osobních údajů v procesu rozhodování podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Jiří Kaucký se ujal funkce předsedy ÚOOÚ
1. 9. 2020 – V úterý se oficiálně ujal své funkce nový předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tiskové zprávy: ÚOOÚ k dopadům zrušení Štítu soukromí EU-USA na správce
7. 8. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů se na svých webových stránkách vyjadřuje k dopadům rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-311/18 na přenos údajů mezi správcem v EU a zpracovatelem ve třetí zemi (USA). Součástí textu je také doporučení pro správce osobních údajů, jak nastalou situaci řešit.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů
24. 7. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů připomíná na základě svých dozorových poznatků odpovědnost správce i za takové zpracování osobních údajů, které je prováděno s využitím externího informačního systému, který si správce pořídil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Úřad úspěšně zvládl první půlrok s novou agendou
20. 7. 2020 – Již šest měsíců řeší Úřad pro ochranu osobních údajů agendu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ač musel za pochodu zvládnout vybírání a důkladné proškolování nových pracovníků, dokázal naplnit priority, které si v souvislosti s fungováním nového odboru nastavil.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Ochrana soukromí v době koronavirové a projekt Chytrá karanténa
25. 6. 2020 – Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů shrnula postoj své instituce k aktuálnímu tématu na veřejném slyšení „Chytrá karanténa vs. bezpečnost osobních dat“, které se uskutečnilo tento týden v Senátu.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Od ledna řešil ÚOOÚ přes sto porušení zabezpečení osobních údajů
9. 6. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v období od ledna do května letošního roku více než 100 ohlášených případů porušení zabezpečení osobních údajů, tzv. data breaches. Bezpečnostním incidentem postižené subjekty byly převážně z oblastí finančnictví a bankovnictví, školství, zdravotnictví a veřejné správy, z velké části obce.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ k poskytnutí informací o platech ředitelů Českého rozhlasu
18. 5. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil rozhodnutí Českého rozhlasu ohledně částečného odmítnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o dotaz k výši mezd a dalších příplatků u konkrétních ředitelů, které rozhlas poskytl v anonymizované podobě.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie
12. 5. 2020 – Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště? Odpověď na dotaz, se kterým se v posledních měsících často setkává, zveřejnil na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel
30. 4. 2020 – Odpovědnost za šíření obchodních sdělení není pouze na jeho rozesílateli, ale především na tom, v jehož prospěch je obchodní sdělení odesíláno. ÚOOÚ na tuto praxi dlouhodobě upozorňuje.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ shrnul, jak informovat veřejnost o obětech koronaviru
22. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách podrobnosti k informování o postižených nemocí COVID-19. Jedná se především o množství informací, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby v případě, že není přímo uvedené její jméno.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: Úřad není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky
15. 4. 2020 – Úřad reaguje na zvýšený počet stížností, které se vztahují k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek a upozorňuje na skutečnost, že není příslušným k jejich projednání.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Tisková zpráva: ÚOOÚ k projektu „chytrá karanténa“
11. 4. 2020 - Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů požádala s ohledem na zprávy o zpracování osobních údajů v rámci tzv. chytré karantény 31. března 2020 ministra zdravotnictví dopisem o konkrétní dokumentaci k tomuto projektu. Vzhledem k následným reakcím v médiích, poukazujícím nesprávně na „schvalující roli“ kontrolního úřadu při testování a spuštění tohoto projektu, vydává Úřad následující vyjádření.
Složka dokumentů: Tiskové zprávy
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad prošetřuje předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR
Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje praxi předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii České republiky.
Složka dokumentů: Na aktuální téma
Mgr. Vojtěch Marcín
Úřad prošetřuje předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR
5. 2. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje praxi předávání strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii České republiky.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Vyjádření Úřadu k rezervačnímu systému očkování proti COVID-19
Úřad pro ochranu osobních údajů zahajuje kontrolu soukromého dodavatele online rezervačního systému očkování, provozovaného prostřednictvím platformy https://reservatic.com/ockovani. Děje se tak na základě obdržených stížností obsahujících vážná podezření na porušení právních předpisů ochrany osobních údajů při jejich zpracování v rámci online registrace na očkování proti nemoci COVID-19 (Centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19) a na základě informací z médií.
Složka dokumentů: Na aktuální téma
Mgr. Vojtěch Marcín
Vyjádření Úřadu k rezervačnímu systému očkování proti COVID-19
1. 2. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů zahajuje kontrolu soukromého dodavatele online rezervačního systému očkování, provozovaného prostřednictvím platformy https://reservatic.com/ockovani. Děje se tak na základě obdržených stížností obsahujících vážná podezření na porušení právních předpisů ochrany osobních údajů při jejich zpracování v rámci online registrace na očkování proti nemoci COVID-19 (Centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19) a na základě informací z médií.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Evropa si připomíná Den ochrany osobních údajů
28. 1. 2021 – Dnes právě před čtyřiceti lety – 28. ledna 1981, přijala Rada Evropy historicky první zákonodárný dokument, který reflektoval ochranu osobních údajů. Tehdejší Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů se stala vzorem a inspirací pro další navazující zákony, které tuto oblast formovaly, včetně obecného nařízení.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Vyjádření Úřadu k nahodilým únikům informací o očkovaných osobách
Úřad pro ochranu osobních údajů není oprávněn řešit nahodilé a jednorázové úniky informací o očkovaných osobách a jejich zdravotním stavu do médií, jelikož nejde o součást systematického zpracování osobních údajů.
Složka dokumentů: Na aktuální téma
Mgr. Vojtěch Marcín
Vyjádření Úřadu k nahodilým únikům informací o očkovaných osobách
28. 1. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů není oprávněn řešit nahodilé a jednorázové úniky informací o očkovaných osobách a jejich zdravotním stavu do médií, jelikož nejde o součást systematického zpracování osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín
Sbor vydal nové pokyny k ohlašování porušení zabezpečení
20. 1. 2021 – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na svém lednovém plenárním zasedání schválil pokyny k příkladům ohledně ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
Mgr. Vojtěch Marcín

Zobrazeno je 25 z celkem 1992 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém