Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby, pojišťovnictví > Kontrola zpracování osobních údajů bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

 

Volejbalový klub Jirkov, z.s. - předání osobních údajů jiným subjektům

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu spolku, jejímž předmětem bylo předání listinného seznamu 55 dětí, resp. členů kontrolované osoby, kteří jsou žáky první až třetí třídy základní školy, společnosti Broker Consulting, a.s. Seznam obsahoval příjmení a jména nezletilých, třídu, kterou navštěvují, a kontakt (telefonní číslo a e-mailovou adresu) na nezletilé, případně na jejich zákonné zástupce.

K předmětnému jednání kontrovaná osoba přistoupila za účelem získání peněžních prostředků pro svůj provoz, neboť měla získat provize z obchodu a služeb poskytnutých společností Broker Consulting, a.s., v příčinné souvislosti s předmětným seznamem. Úřad zjistil porušení § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Dále Úřad zjistil porušení § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. (logování operací a evidence přístupů).

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě. Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 8 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém