Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 
 

9. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil metodiku, která se zabývá problematikou, jakým způsobem je, resp. má být zákazník v rámci všeobecných obchodních podmínek informován o zpracování osobních údajů při uzavírání a realizaci smluvního vztahu. Metodika podrobně a návodně popisuje, jak by měla daná společnost postupovat, aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů a na co by si měl při uzavírání smlouvy dávat pozor zákazník.

Téhož dne, tedy 8. dubna 2015, vydal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček informaci o výsledku šetření Ministerstva financí s konstatováním, že ministerstvo při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen nedostatečně kontroluje, zda jsou v souladu s právním řádem jako celkem (například se zákonem o ochraně spotřebitele), a tímto jednáním fakticky umožňuje, aby byla práva klientů poškozována.

Ukazuje se, že při uzavírání smluv jsou zákazníci v rámci všeobecných obchodních podmínek mnohdy kráceni na svých právech, stavěni do nevýhodné pozice či nesprávně informováni o svých právech, ať už je důvodem neznalost zákona ze strany společnosti, se kterou zákazník smlouvu uzavírá, nebo záměrně nejednoznačná, nestrukturovaná formulace všeobecných obchodních podmínek, která může vést až k neúčinnosti tohoto právního ujednání.

Úřad pro ochranu osobních údajů se daný stav snaží v rámci své působnosti změnit nejen v rámci kontrol jednotlivých podnikatelských subjektů, ale také právě uveřejněnou metodikou, v níž se mohou společnosti i zákazníci pro využití v praxi seznámit s pravidly informační povinnosti a poskytováním souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zároveň Úřad vítá vyjádření zástupce veřejné ochránkyně práv a je připraven dále v této věci spolupracovat s cílem posílit zákonem stanovenou ochranu konkrétních osob, zákazníků.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 9.4.2015 / 9.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém