Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Vyjádření k schengenskému hodnocení úrovně ochrany osobních údajů v ČR

 

 
 

V červenci tohoto roku byla příslušnou pracovní skupinou Rady Evropské unie schválena hodnotící zpráva k ochraně osobních údajů v České republice. Tato zpráva vychází z poznatků hodnotící mise, která proběhla v rámci schengenského hodnocení a která na počátku tohoto roku hodnotila úroveň ochrany osobních údajů v rámci České republiky. Za českou stranu byl gestorem spolupráce při kontrole Úřad pro ochranu osobních údajů. Hodnotící zpráva obsahuje jedno doporučení na změnu postupů českých orgánů při zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému (SIS). Úřad pro ochranu osobních údajů svolá pracovní jednání dotčených orgánů, na kterém bude toto doporučení projednáno, a tento proces bude reflektován ve zprávě o návazných opatřeních, tzv. follow up. Celý proces hodnocení bude zakončen formálním přijetím závěru Rady ministrů.

Obecným závěrem zprávy je, že podle názoru kontrolní skupiny je úprava ochrany osobních údajů v českém právním řádu pevně zakotvena, přičemž daný právní rámec je v souladu s evropskými standardy. Orgány veřejné správy, které se ochranou údajů zabývají, mají o této tématice dobré povědomí a při aplikaci práva na ochranu osobních údajů dobře spolupracují. K postavení a práci Úřadu pro ochranu osobních údajů potom zpráva uvádí, že dle názoru kontrolní skupiny jsou kompetence Úřadu i v oblasti zpracování osobních údajů v SIS odpovídající příslušným mezinárodním normám a ostatními zapojenými orgány jsou dostatečně respektovány. Závěrečná zpráva rovněž oceňuje pravidelné kontroly, které Úřad provádí na českých zastupitelských úřadech v zahraničí a které jsou zaměřeny na využívání údajů zpracovávaných v SIS při vydávání víz, stejně jako informační aktivity Úřadu týkající se práv osob, jejichž osobní údaje jsou v SIS zpracovávány. 

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 19.7.2012 / 19.7.2012

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém