Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů předávaných třetím osobám Českým statistickým úřadem (dále také ČSÚ)

 

Vyjádření ke zpracování osobních údajů při využívání elektronických karet ve veřejné dopravě

 

 
 
1. prosince 2016

„Inteligentní“ elektronické karty (vybavené čipem RFID, magnetickou páskou, apod.) mohou být současně používány v různých službách k různým účelům a osobní údaje spojené s jejich užíváním mohou být dostupné většímu počtu osob a organizací. Karty mohou sloužit k monitorování chování jednotlivých uživatelů a zlepšování podmínek služeb, příp. pro marketingové účely, vč. využívání údajů o místu využívání karet, tj. také o místu pobytu fyzických osob. Různorodost jednotlivých účelů zpracování údajů klade na správce a zpracovatele velký nárok na technická a procedurálních opatření na ochranu soukromí a osobních údajů zákazníků.
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na níže uvedené zásady pro provoz elektronických karet v dopravě, neboť se v poslední době více setkával s dotazy veřejnosti na používání elektronických karet ve veřejné hromadné dopravě.
Uvedenou problematikou se již zabývala pracovní skupina WP29 a Evropská komise nechala pro tuto oblast zpracovat expertní studii Study on Public Transport Smartcards.

Dopravní karty a anonymita
Dopravní společnosti jako správci údajů jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje primárně jen pro účely přepravní smlouvy a proto při využívání inteligentních karet musí zohlednit situace, kdy zákaznicí své karty nehodlají využívat jinak než pro veřejnou hromadnou dopravu. Informační systémy dopravních společností měly být navrženy a realizovány tak, aby sladily právo na volný pohyb osob s požadavky na efektivní veřejnou dopravu. Organizace pro veřejnou dopravu a dopravní společnosti musí nabízet alternativní způsoby, aby zákazníci mohli cestovat anonymně a bez zbytečných překážek, např. prostřednictvím zaplacení v hotovosti nebo anonymního předprodeje. Informační systémy dopravních podniků by tedy měly být navrženy a realizovány pomocí přednostního využívání anonymních dat. Pokud není v elektronických systémech možno anonymitu zajistit, neboť se používá (přímo či nepřímo) identifikovatelná informace, měla by být uložena nejkratší možnou dobu a poté automaticky vymazána.

Informování zákazníků
Nejen dopravní společnosti, ale také další organizace poskytující služby spojené s využíváním karet musí poskytnout subjektům údajů jednoznačné informace o zpracování osobních údajů. V systémech předprodejů služeb musí být jasně vysvětleny konkrétní účely zpracování údajů požadovaný jednotlivými správci (poskytovateli služeb) a uvedeno, jaké druhy osobních informací jsou o dotčených osobách shromažďovány a ukládány a jak jsou tyto informace používány.

Použití dopravních karet pro jiné účely
Vedle dopravního podniku mohou údaje spojené s využíváním karty zpracovávat pro další služby soukromé společnosti i městské a veřejné organizace. Z hlediska podmínek pro zpracování osobních údajů je nutno odlišit účel zpracování údajů dopravním podnikem jako správcem údajů pro přepravní smlouvu a další účely zpracování jinými správci, s využitím karty jako platebního či autentizačního prostředku.

Pražská karta Lítačka
Výše uvedené přístupy připomenul Úřad pro ochranu osobních údajů v rámci poskytnuté konzultace k novému systému využívanému pro pražskou integrovanou dopravu, používajícímu elektronickou kartu Lítačka, také k obměně dosavadní karty Opencard. Základním východiskem jednání bylo, že papírové i elektronické kupony pro veřejnou dopravu by měly být vydávány za, z hlediska ochrany osobních údajů, srovnatelných podmínek. Po uskutečněné konzultaci provozovatelé systému výše uvedená doporučení Úřadu přijali a potvrdili, že systém je po technické stránce připraven vydávat elektronické karty bez následné evidence osobních údajů. Od příštího roku by tedy měly být upraveny podmínky pro vydávání a využívání karet se zahrnutím karty bez evidence, na jejíž používání si veřejnost již v minulosti zvykla.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 1.12.2016 / 1.12.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém