Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Vyjádření ke zpracování osobních údajů při využívání elektronických karet ve veřejné dopravě

 

 
 
1. prosince 2016

„Inteligentní“ elektronické karty (vybavené čipem RFID, magnetickou páskou, apod.) mohou být současně používány v různých službách k různým účelům a osobní údaje spojené s jejich užíváním mohou být dostupné většímu počtu osob a organizací. Karty mohou sloužit k monitorování chování jednotlivých uživatelů a zlepšování podmínek služeb, příp. pro marketingové účely, vč. využívání údajů o místu využívání karet, tj. také o místu pobytu fyzických osob. Různorodost jednotlivých účelů zpracování údajů klade na správce a zpracovatele velký nárok na technická a procedurálních opatření na ochranu soukromí a osobních údajů zákazníků.
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na níže uvedené zásady pro provoz elektronických karet v dopravě, neboť se v poslední době více setkával s dotazy veřejnosti na používání elektronických karet ve veřejné hromadné dopravě.
Uvedenou problematikou se již zabývala pracovní skupina WP29 a Evropská komise nechala pro tuto oblast zpracovat expertní studii Study on Public Transport Smartcards.

Dopravní karty a anonymita
Dopravní společnosti jako správci údajů jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje primárně jen pro účely přepravní smlouvy a proto při využívání inteligentních karet musí zohlednit situace, kdy zákaznicí své karty nehodlají využívat jinak než pro veřejnou hromadnou dopravu. Informační systémy dopravních společností měly být navrženy a realizovány tak, aby sladily právo na volný pohyb osob s požadavky na efektivní veřejnou dopravu. Organizace pro veřejnou dopravu a dopravní společnosti musí nabízet alternativní způsoby, aby zákazníci mohli cestovat anonymně a bez zbytečných překážek, např. prostřednictvím zaplacení v hotovosti nebo anonymního předprodeje. Informační systémy dopravních podniků by tedy měly být navrženy a realizovány pomocí přednostního využívání anonymních dat. Pokud není v elektronických systémech možno anonymitu zajistit, neboť se používá (přímo či nepřímo) identifikovatelná informace, měla by být uložena nejkratší možnou dobu a poté automaticky vymazána.

Informování zákazníků
Nejen dopravní společnosti, ale také další organizace poskytující služby spojené s využíváním karet musí poskytnout subjektům údajů jednoznačné informace o zpracování osobních údajů. V systémech předprodejů služeb musí být jasně vysvětleny konkrétní účely zpracování údajů požadovaný jednotlivými správci (poskytovateli služeb) a uvedeno, jaké druhy osobních informací jsou o dotčených osobách shromažďovány a ukládány a jak jsou tyto informace používány.

Použití dopravních karet pro jiné účely
Vedle dopravního podniku mohou údaje spojené s využíváním karty zpracovávat pro další služby soukromé společnosti i městské a veřejné organizace. Z hlediska podmínek pro zpracování osobních údajů je nutno odlišit účel zpracování údajů dopravním podnikem jako správcem údajů pro přepravní smlouvu a další účely zpracování jinými správci, s využitím karty jako platebního či autentizačního prostředku.

Pražská karta Lítačka
Výše uvedené přístupy připomenul Úřad pro ochranu osobních údajů v rámci poskytnuté konzultace k novému systému využívanému pro pražskou integrovanou dopravu, používajícímu elektronickou kartu Lítačka, také k obměně dosavadní karty Opencard. Základním východiskem jednání bylo, že papírové i elektronické kupony pro veřejnou dopravu by měly být vydávány za, z hlediska ochrany osobních údajů, srovnatelných podmínek. Po uskutečněné konzultaci provozovatelé systému výše uvedená doporučení Úřadu přijali a potvrdili, že systém je po technické stránce připraven vydávat elektronické karty bez následné evidence osobních údajů. Od příštího roku by tedy měly být upraveny podmínky pro vydávání a využívání karet se zahrnutím karty bez evidence, na jejíž používání si veřejnost již v minulosti zvykla.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 1.12.2016 / 1.12.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém