Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Vyjádření předsedkyně Úřadu

Zveřejňování obsahu e-mailové korespondence ze soukromé e-mailové schránky.
 

 
 

12. ledna 2016

 

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za velmi závažné narušení soukromí, ke kterému dochází nezákonným prolamováním se do soukromých e-mailových schránek a dalším šířením jakýchkoli částí jejich obsahu. Takové jednání je zásahem do ústavně garantovaných práv na zachování soukromí, listovního tajemství a důvěrnosti dopravovaných zpráv. Takto může být spácháno několik trestných činů, např. neoprávněné nakládání s osobními údaji, porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, což podléhá pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Úřad zastává názor, že průlom do soukromí je umocňován, pokud jsou osobní údaje získané z prvotního nelegálního zdroje dále šířeny médii. Při posuzování každé jednotlivé informace by měla být zohledňována stejně míra veřejného zájmu a zásah do soukromí konkrétních osob. Tento postup může napomoci ke kultivaci a etice veřejné diskuse.

Otázkou obdobného narušení soukromí se Úřad v minulosti opakovaně zabýval. Ve svých správních rozhodnutích konstatoval, že důvěrnost komunikace považuje za důležitou dimenzi práva na soukromí a zásahy do tohoto práva je třeba podrobovat vždy přísné proporcionalitě. Zvažovat, zda nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí dotčených osob, je třeba i v případech, kdy se jedná o veřejně činné osoby (např. i premiéra). Jejich právo na ochranu soukromí je logicky umenšeno veřejným zájmem na obecné informovanosti společnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že by k výše uvedenému měla média přihlédnout při obdobných situacích v budoucnu, aby se předešlo jakýmkoli úvahám o tom, že plošným zveřejněním (šířením) ukradené e-mailové pošty jsou média patrně (ne)vědomými pomocníky hackerů.

 

JUDr. Ivana Janů
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 12.1.2016 / 12.1.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém