Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Vyjádření ÚOOÚ k aféře PRISM

 

 
 

 

14. června 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů je velmi znepokojen informacemi týkajícími se projektu PRISM, z nichž plyne, že zpravodajské služby USA měly mít přímý přístup k e-mailové korespondenci, fotografiím nebo k videokonferencím na serverech velkých amerických společností provozujících služby na internetu, jako jsou Google, Facebook, Microsoft, Apple nebo Yahoo. Toto sledování se podle informací, které byly zveřejněny například v denících The Washington Post a The Guardian, mělo provádět od roku 2007 a mělo se zaměřovat zejména na občany jiných zemí, než USA.

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje, v případě, že se informace potvrdí, existenci programu PRISM, jehož cílem se mohli stát i občané České republiky, za neslučitelnou s ústavně zaručeným právem na ochranu soukromí a na informační sebeurčení. Možnost zpravodajských služeb plošně monitorovat elektronickou komunikaci bez náležitého zdůvodnění a bez soudního povolení považuje ÚOOÚ v demokratické společnosti za nepřípustné.

Úřad pro ochranu osobních údajů učiní společně s evropskými partnery sdruženými zejména v platformě WP 29 veškeré potřebné kroky, aby vláda USA zprávy o existenci projektu PRISM vysvětlila a přijala taková opatření, aby v budoucnu nemohlo docházet k porušování práv občanů ČR ze strany zpravodajských služeb USA.

Existence projektu PRISM je důkazem toho, že internet je vysoce rizikovým místem pro sdělování soukromých informací. Každý by měl velmi zvažovat veškerá rizika a být si vědom i toho, že podmínky poskytovatelů internetových služeb týkající se ochrany osobních údajů nemusí být dostatečnou zárukou toho, že s osobními údaji nebude nakládáno v rozporu s nimi či v rozporu se zákonem.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 20.6.2013 / 20.6.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém