Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k nálezu Ústavního soudu ve věci data retention

23. 5. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů po seznámení se s textem nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ze dne 14. května 2019 konstatuje, že nález nepřisvědčil vyjádření ÚOOÚ a nezrušil napadenou právní úpravu. Ve svém vyjádření ÚOOÚ upozornil na judikaturu Soudního dvora EU ve věcech Digital Rights Ireland a Tele2 Sverige AB a nezbytnost přiměřenosti zásahu do práva na ochranu osobních údajů.
 

 
 
Z hlediska problematiky ochrany osobních údajů je ve zmíněném vyhlášeném nálezu podstatné, že Ústavní soud výslovně identifikoval potřebu nastolení rovnováhy mezi posilováním pravomoci orgánů činných v trestním řízení a ochranou osobních údajů, přičemž v předchozích letech převažoval jednostranný důraz na první uvedený zájem (bod 122). Z kontextu nálezu plyne, že rychlý technologický vývoj a nárůst objemu elektronické komunikace vytváří i nároky na zákonodárce, který musí na měnící se situaci reagovat (bod 122 in fine). 

Nález Ústavního soudu staví ÚOOÚ v jeho praktickém dozorovém počínání do určitého napětí, protože je vázán nálezem Ústavního soudu, ale i rozsudky – judikaturou Soudního dvora EU – jak bylo uvedeno shora.

Za základ k další diskusi o ochraně soukromí a budoucího nastavení agendy data retention proto ÚOOÚ považuje názor Ústavního soudu, že z hlediska zájmu na ochraně osobních údajů si lze v České republice představit právní úpravu šetrnější, která odliší a odstupňuje různé zájmy orgánů činných v trestním řízení, poskytne účinnější ochranu osobním údajům a zároveň umožní přístup k údajům starším. To je však úkolem zákonodárce, který má k dispozici i funkční zahraniční vzory (bod 92 uvádí Belgii a Německo). Zvláště ve vztahu k zákonné době uchování provozních a lokalizačních údajů, totiž nyní v délce šesti měsíců, vyšlo v řízení najevo, že policejní orgány využívají údaje starší tří měsíců pouze v omezené míře (bod 92). Zvláště pak stojí za povšimnutí, že např. v Německu jsou provozní údaje uchovávány pouze po dobu deseti týdnů a lokalizační údaje po dobu čtyř týdnů (bod 75). Je tedy prostor pro zkracování doby uchovávání osobních údajů (zásada omezeného uložení) a omezení rozsahu údajů zpracovávaných pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (zásada minimalizace údajů). V tomto směru je inspirativní připojený disentující názor.

ÚOOÚ upozorňuje, že stávající široce koncipovaná právní úprava zvyšuje nároky na všechny účastníky procesu uchování provozních a lokalizačních údajů a přístupu k nim. To především z hlediska dostatečnosti technických a organizačních opatření pro eliminaci rizika náhodné nebo neoprávněné manipulace s údaji či rizika neoprávněného přístupu k údajům. Lze podotknout, že zmíněná opatření podléhají řádné kontrolní pravomoci ÚOOÚ.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 23.5.2019 / 23.5.2019

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém