Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Výkon poštovních služeb a zpracování osobních údajů při zasílání listin

 

 
 

Ztráta zásilky, která obsahuje písemnosti s osobními údaji, není výsledkem cíleného jednání, které by bylo možno považovat za porušení zásad ochrany osobních údajů jak je stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Převzetím zásilky provozovatelem poštovní služby k poskytnutí poštovní služby je uzavřena poštovní smlouva a odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je dále upravena zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách). ( čj. 289/03-OSR )

Skutečnost, že zásilka, která obsahuje písemnosti s osobními údaji, je odesílána jako obyčejná zásilka, nelze považovat za jednání v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména pak s § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinností přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Pokud není mezi účastníky právního vztahu sjednáno jinak, je konkrétní podoba ochrany osobních údajů na správci či zpracovateli. Jeho povinností je vyhodnotit rizika a stanovit prostředky a způsob ochrany. ( čj. 289/03-OSR )

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém