Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí

 

Vzor žádosti o povolení k předání osobních údajů do třetích zemí

 
 
 

S PŘÍKLADY

Podle § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  ž á d á m  o vydání povolení k předání

(zdroj a kategorie předávaných osobních údajů)

PŔÍKLAD 1: osobních údajů obchodních partnerů žadatele – podnikatelů, kteří se žadatelem vstupují do smluvních vztahů - v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje, předmět činnosti, druh uzavíraných kontraktů (smluvních agend)

PŘÍKLAD 2: osobních údajů zaměstnanců zpracovávaných v rámci personální a mzdové agendy, kterou žadatel jako zaměstnavatel vykonává v mezích stanovených právními předpisy

PŘÍKLAD 3: osobních údajů zaměstnanců žadatele v rozsahu jméno a příjmení subjektu údajů, pracovní zařazení, údaje o získané odborné kvalifikaci a absolvované praxi

(účel zpracování osobních údajů)

PŘÍKLAD 1: z důvodu obchodních jednání a s tím souvisejícího sjednávání a následného plnění smluv

PŘÍKLAD 2: pro kvalifikované zpracování (např. s ohledem na specializované agendy zahrnující zpracování osobních údajů, s uplatněním výhodnější technologie zpracování), jehož výsledky budou využity v rámci dalšího zpracování personální a mzdové agendy

PŘÍKLAD 3: za účelem zvyšování kvalifikace zaměstnance v zahraničí, mj. v rámci pracovních stáží

(doba předávání osobních údajů)

na dobu od ... do ...

(stát, do kterého mají být osobní údaje předány nebo zpřístupněny
+ stát konečného určení předaných osobních údajů)

výčet států

(zahraniční subjekty, jimž budou osobní údaje předány nebo zpřístupněny)

název, adresa subjektu, kterému budou osobní údaje předávány či zpřístupněny, vč. uvedení, zda se jedná o správce, zpracovatele či příjemce, a uvedení předmětu činnosti a popisu vztahu k žadateli

(splnění podmínek podle § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.)

Při předání osobních údajů uvedeném v této žádosti bude splněna podmínka podle písmene … § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., a to následujícím způsobem: (popis způsobu splnění zákonné podmínky).

Podmínky podle písmene … citovaného ust. § 27 jsou doloženy v příloze této žádosti, - např. v dohodě či smluvních podmínkách obsahujících pokyn nebo souhlas subjektů údajů (citace nebo odkaz na příslušné smluvní ustanovení) - např. ve smlouvě mezi správcem a zpracovatelem stanovící zvláštní právní záruky ochrany předávaných osobních údajů (citace nebo odkaz na text právních záruk).

Název nebo jméno a příjmení, adresa žadatele, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení osoby - statutárního orgánu, příp. osoby oprávněné jednat za žadatele (dle přiložené plné moci)

Datum, podpis

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > Vzor žádosti o povolení k předání osobních údajů do třetích zemí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém