Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

 

Z obsahu č. 51 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 51 -

ÚVOD

Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů je první částkou roku 2009. Obsahuje přehled zrušených registrací za období od 1. 11. 2008 do 20. 2. 2009.

V rubrice Stanoviska Úřadu jsou publikovány dva materiály. Prvním je pdf Soubor Stanovisko č. 1/2009 „Zpracování osobních údajů na základě smluv uzavíraných se zpracovateli (tzv. řetězení zpracovatelů osobních údajů)“. V souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména velkými, popřípadě nadnárodními, společnostmi se Úřad setkává s otázkou tzv. řetězení zpracovatelů. Jedná se o situaci, kdy správcem osobních údajů pověřený zpracovatel sám přenáší některé operace s osobními údaji na další subjekty. Stanovisko objasňuje a definuje postavení těchto subjektů z pohledu zákona o ochraně osobních údajů.

Druhým materiálem této rubriky je pdf Soubor Stanovisko č. 2/2009 „Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště“. Ochrana soukromí zaměstnanců je zvláště důležitou oblastí zpracování osobních údajů, a proto se jí Úřad opakovaně zabývá. Předmětem tohoto textu je pojednání o ochraně těch osobních údajů zaměstnanců, které vznikají pomocí technických prostředků, jako jsou například telefonní ústředny či internet.

Rubriku Sdělení Úřadu otevírá materiál oddílu Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe nazvaný „K možnosti rozšíření kompetencí Úřadu ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb.“. Materiál se zabývá otázkami vztahu mezi zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a posuzuje možnost bližšího propojení. Na základě předložených právních důvodů Úřad dochází k závěru, že by k takovému propojení nemělo dojít.

Součástí rubriky Sdělení jsou dvě stanoviska Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29). Prvním je Stanovisko pdf Soubor č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům Spojených států.

Druhým publikovaným materiálem výše uvedené pracovní skupiny je Stanovisko pdf Soubor č. 3/2008 k návrhu Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí v rámci Světového antidopingového kodexu. Předpokládá se, že výše uvedená pracovní skupina se k této záležitosti vrátí a definitivní stanovisko zformuluje v polovině roku 2009. Obě stanoviska pracovní skupiny WP29 jsou překlady pořízené Evropskou komisí a jsou to přetisky v původní podobě.

Částku uzavírá rubrika Materiály z Úředního věstníku Evropské unie, která obsahuje materiál Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Jedná se o přetisk z Úředního Věstníku Evropské unie.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém