Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Z obsahu č. 52

 
 
 

- z obsahu č. 52 -

ÚVOD

Padesátá druhá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů přináší přehled zrušených registrací za období od 21. 2. 2009 do 10. 6. 2009.

Rubriku Stanoviska Úřadu naplňuje PDF soubor Stanovisko č. 3/2009 „Biometrická identifikace nebo autentizace zaměstnanců“. Záměrem stanoviska je vyjádřit základní přístupy Úřadu pro použití systémů umožňujících spolehlivé určení fyzické osoby na základě unikátních biometrických znaků.

V rubrice Sdělení Úřadu je publikován dokument Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29), kterým je „PDF soubor Stanovisko č. 1/2009 k návrhům, kterými se mění směrnice 2002/58/ES o ochraně soukromí v elektronických komunikacích (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)“. O závažnosti a aktuálnosti dokumentu vypovídá skutečnost, že v jeho závěru WP29 vyzývá evropské zákonodárce, aby mezi ostatními otázkami zdůrazněnými v tomto stanovisku zvážili také zpřísnění povinnosti oznámit, že došlo k narušení zabezpečení osobních údajů, vzhledem k zásadnímu dopadu takto vzniklé situace na ochranu osobních údajů všech evropských občanů. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladů.

Částku uzavírá rubrika Materiály z Úředního věstníku Evropské unie, která obsahuje materiál „PDF soubor Doporučení Komise ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence“. Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) předznamenává nový vývoj v informační společnosti, kdy se předměty vybavené mikroelektronikou, která může automaticky zpracovávat osobní údaje, budou stále více stávat nedílnou součástí každodenního života. Cílem tohoto doporučení je zejména zajistit respektování soukromého a rodinného života a ochrany osobních údajů. Jedná se také o překlad pořízený Evropskou komisí, o přetisk v původní podobě.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém