Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Z obsahu č. 53

 
 
 

- z obsahu č. 53 -

ÚVOD

Padesátá třetí částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 11. 6. 2009 do 15. 9. 2009.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší nové PDF soubor stanovisko č. 4/2009 „Činnost bezpečnostních agentur z pohledu zákona o ochraně osobních údajů“. Úřad vydává toto stanovisko v návaznosti na novou právní úpravu podmínek výkonu činností spojených s ostrahou majetku a osob. Stanovisko výrazně uvádí, že zákon o ochraně osobních údajů nebrání bezpečnostním agenturám zpracovávat osobní údaje, ale současně očekává, že tyto subjekty budou osobní údaje zpracovávat jen s použitím legitimních prostředků, které nepřekročí míru přípustného zásahu do soukromí fyzických osob. Součástí rubriky je také znovu publikované PDF soubor stanovisko č. 1/2005 „Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a oznamovací povinnost“ vzhledem k zásadní změně jeho obsahu.

V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl  pdf SouborZ rozhodovací činnosti Úřadu. Přináší přehled rozhodnutí Úřadu, k nimž dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů, nebo podezření z porušení tohoto zákona.

Úřad v rubrice Sdělení v materiálu nazvaném „PDF soubor Informace o revizi stanovisek Úřadu a textů publikovaných v rubrice K problémům z praxe“ oznamuje, že stanoviska Úřadu publikovaná v letech 2000 až 2004 prošla v období červen až srpen 2009 revizí, a přináší bližší informace o tomto procesu.

Rubriku Sdělení uzavírají dva dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29), kterými jsou „PDF soubor Stanovisko č. 2/2009 k ochraně osobních údajů dětí (Obecné pokyny a zvláštní případ škol)“ a „PDF soubor Druhé stanovisko č. 4/2009 k Mezinárodnímu standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů přijatému Světovou antidopingovou agenturou (WADA) k souvisejícím ustanovením kodexu WADA a dalším otázkám ochrany soukromí v souvislosti s bojem agentury WADA a (vnitrostátních) antidopingových organizací proti dopingu ve sportu“. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém