Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Z obsahu č. 54

 
 
 

- z obsahu č. 54 -

ÚVOD

Částka 54 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů publikuje přehled zrušených registrací za období od 16. 9. 2009 do 30. 11. 2009.

Rubrika Stanoviska Úřadu obsahuje dva materiály. Prvním je PDF soubor Stanovisko č. 5/2009 „Zveřejňování osobních údajů v médiích“. Aplikace zákona o ochraně osobních údajů v oblasti žurnalistiky je komplikovaná. Nicméně Úřad je toho názoru, že uplatnění principů ochrany osobních údajů je i v této oblasti zcela na místě, neboť významně doplňuje instituty občanského, mediálního i trestního práva. Cílem tohoto stanoviska je především nastínit postoje Úřadu k posuzované problematice, případně vyvolat diskusi o potřebě speciální právní úpravy ve smyslu čl. 9 Směrnice. Druhým materiálem je PDF soubor Stanovisko č. 6/2009 „Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů“. Úřad se při své činnosti setkává se situacemi, kdy veřejnosti není zcela zřejmý vztah pojmů soukromí a ochrana osobních údajů, resp. jejich právní úprava a odlišnosti. Proto vydává toto stanovisko se záměrem přispět k odstranění této nejasnosti.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší dokument Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 Směrnice 95/46/ES (WP29), kterým je „PDF soubor Stanovisko č. 5/2009 k internetovým sociálním sítím“. Stanovisko se zaměřuje na to, jak může provozování internetových stránek sociálních sítí splňovat požadavky právních předpisů EU na ochranu údajů. Jeho cílem je především nabídnout poskytovatelům služeb sociálních sítí pokyny k opatřením, která je nutno zavést k zajištění souladu s právem EU. Stanovisko vyjadřuje velkou obavu pracovní skupiny podle článku 29 z šíření a využívání informací, které jsou dostupné na internetových stránkách sociálních sítí, pro jiné druhotné, nezamýšlené účely. Výraznou oblastí obav je také přístup k informacím o profilu. Pracovní skupina ve svém stanovisku dále zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měli poskytovatelé služeb sociálních sítí věnovat zpracování osobních údajů nezletilých osob. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladů.

Částku uzavírá rubrika Materiály z Úředního věstníku Evropské unie, která obsahuje dokument „PDF soubor Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci“. Cílem dokumentu je vytvořit vysoké jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci a zajistit tak vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby ve všech případech, kdy se provádějí opatření mající vliv na ochranu a bezpečnost údajů, byly konzultovány všechny příslušné zúčastněné strany včetně evropského inspektora ochrany údajů a pracovní skupiny podle článku 29 (WP29). Jedná se o překlad pořízený Evropskou komisí (přetisk v původní podobě).

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém