Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Z obsahu č. 55

 
 
 

- z obsahu č. 55 -

ÚVOD

Částka 55 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů publikuje přehled zrušených registrací za období od 1. 12. 2009 do 21. 4. 2010.

Rubrika Stanoviska Úřadu obsahuje PDF soubor Stanovisko č. 1/2010 „Služby soukromých detektivů z pohledu ochrany osobních údajů“. Předmět činnosti soukromých detektivů upravuje živnostenský zákon a stanovuje tím i jeho limity. Protože živnostenský zákon soukromým detektivům umožňuje vykonávat činnosti, jejichž součástí v řadě případů bude i zpracování osobních údajů, je nezbytné v každém případě, kdy soukromý detektiv s osobními údaji nakládá, vzít v potaz i zákon o ochraně osobních údajů jako obecný právní předpis. Toto stanovisko se mj. zabývá základními povinnostmi správců a zpracovatelů osobních údajů a popisuje, jak jim má a může dostát soukromý detektiv, aby se svojí činností nedostal do rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo s jinou právní normou, která upravuje povinnosti při zpracování osobních údajů.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší v oddíle Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe dva materiály. První text nese název „Ke zveřejňování osobních údajů obcí – informováním o návrhu programu jednání zastupitelstva obce a o záměru disponovat majetkem obce“. Úřad se v souvislosti s výkonem svých dozorových kompetencí opakovaně setkává s otázkou zveřejňování osobních údajů v rámci činností obcí, ať již v oblasti přenesené nebo samostatné působnosti. Úřad proto prostřednictvím tohoto textu přináší svůj názor na jednu z dílčích otázek problematiky informování veřejnosti o činnosti obce, k níž se Úřad dosud vyjadřoval především z pohledu stanoviska č. 2/2004 o zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů. Z dokumentu vyplývá, že obec musí vždy nejdříve zvážit veškeré postupy při zpracování osobních údajů a porovnat veřejný zájem na způsobu a formě projednávání jednotlivých obecních záležitostí s právem na ochranu osobních údajů jednotlivce. Z hlediska Úřadu je vždy vhodnější informování široké veřejnosti pouze o povaze projednávané věci v anonymizované podobě. Druhý text nazvaný „Dílčí zpracovatel osobních údajů dle rozhodnutí Komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES“ doplňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2009.

Částku uzavírá rubrika Materiály z Úředního věstníku Evropské unie, která obsahuje dokument URL adresa Rozhodnutí Komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Komise přijala rozhodnutí aktualizující standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným v zemích, které nejsou členy EU a Evropského hospodářského prostoru. Tato aktualizovaná verze standardních smluvních doložek zohledňuje stále silnější trend globálního zpracování a jeho externího zajišťování. Jedná se o překlad pořízený Evropskou komisí (přetisk v původní podobě). Na přijetí tohoto rozhodnutí Úřad reaguje právě výše zmíněným textem „Dílčí zpracovatel osobních údajů dle rozhodnutí Komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES“.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém