Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Z obsahu č. 56

 
 
 

- z obsahu č. 56 -

ÚVOD

Padesátá šestá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 22. 4. 2010 do 24. 8. 2010.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší v oddíle K problémům z praxe dva materiály. Prvním je dokument „K použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby“, který řeší otázku, jak přistupovat k použití a šíření fotografií, případně audiovizuálních záznamů fyzických osob z hlediska zpracování citlivých údajů. Druhý dokument nazvaný „Zveřejňování osobních údajů na internetu“ se zabývá problematikou ochrany práv uživatelů internetu, zejména práv spojených s ochranou osobnosti a soukromí. Je nepochybné, že osobní informace zveřejněné prostřednictvím internetu (bez ohledu na jejich pravdivost) mají obrovský potenciál zasáhnout dotčenou osobu v mnoha sférách jejího života. Proto je důležité si klást otázku, zda a jakými prostředky lze ochranu soukromí v prostředí internetu chránit.

V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl Z rozhodovací činnosti Úřadu. Přináší některé závěry rozhodnutí, k nimž Úřad dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů nebo podezření z porušení tohoto zákona.

Součástí Sdělení je také informace o Konferenci evropských komisařů ochrany dat a soukromí, která se konala v Praze ve dnech 29. – 30. dubna 2010. V příspěvku jsou publikovány čtyři rezoluce prezentující závěry a výsledky spolupráce delegátů konference.

Rubriku Sdělení Úřadu uzavírají dva dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29) směrnice 95/46/ES. Jsou jimi „PDF soubor Stanovisko 8/2009 k problematice ochrany údajů o cestujících shromažďovaných a zpracovávaných bezcelními prodejnami na letištích a v přístavech“ a „PDF souborStanovisko 1/2010 k pojmům správce a zpracovatel“. Úřad přejímá oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém