Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Z obsahu č. 58

 
 
 

- z obsahu č. 58 -

ÚVOD

Částka 58 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů je první částkou roku 2011. Obsahuje přehled zrušených registrací za období od 20. 11. 2010 do 3. 5. 2011.

V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl Z rozhodovací činnosti Úřadu. Přináší přehled rozhodnutí, k nimž Úřad dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů nebo podezření z porušení tohoto zákona.

Součástí Sdělení je také „Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti“. Navrhovaná směrnice má zakotvit povinnost předávat údaje o všech cestujících na letech, které směřují ze států mimo Evropskou unii do členských států a naopak, a to do databáze, kterou má spravovat k tomuto účelu v každém členském státě, nebo centrálně zřízený, útvar pro informace o cestujících. Vzhledem k závažnosti dopadu chystaného opatření do práva na ochranu soukromí Úřad v tomto stanovisku předkládá vlastní pozici, která se snaží objasnit, jak navrhované opatření zasáhne do základních práv a svobod velkého počtu občanů Evropské unie.

Dalším materiálem této rubriky je dokument „Doporučení CM/Rec (2010) 13 Výboru ministrů členským státům o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů v souvislosti s profilováním“. Dokument objasňuje vážná rizika pro práva a svobody jednotlivce, která mohou vznikat v důsledku nedostatku transparentnosti, či dokonce „neviditelnosti“ profilování vyplývající z automatického užívání přednastavených vyhodnocovacích pravidel. Dokument také mimo jiné stanovuje podmínky shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s profilováním a apeluje na členské státy, aby podporovaly navrhování a zavádění postupů a systémů v souladu s ochranou soukromí a dat již ve fázi plánování, zejména cestou technologií zvyšujících ochranu soukromí.

Rubrika dále přináší PDF soubor Stanovisko č. 7/2010 Pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29) o sdělení Evropské komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí. Komise se rozhodla vytvořit soubor obecných kritérií, která by se měla vztahovat na všechny budoucí dohody týkající se PNR s třetími zeměmi. Sdělení mimoto obsahuje analýzu současného používání PNR a poskytuje informace o plánech Komise, jaké dohody s třetími zeměmi mají být v nadcházejících letech uzavřeny.

Jako poslední je v rubrice umístěna informace o technické chybě v 57. částce Věstníku.1

Rubriku Materiály z Úředního věstníku Evropské unie naplňuje dokument PDF soubor Rozhodnutí Komise 2011/61/EU ze dne 31. 1. 2011 o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováním osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Úřad přetiskuje materiály z Úředního věstníku Evropské unie v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.


1 Týká se pouze tištěné verze Věstníku.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém