Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Z obsahu č. 59

 
 
 

- z obsahu č. 59 -

ÚVOD

Padesátá devátá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 4. 5. 2011 do 25. 9. 2011.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší dvě nová stanoviska. Prvním je pdf SouborStanovisko č. 1/2011 „Zveřejňování listin s osobními údaji prostřednictvím internetu“ uvádějící Úřadem doporučovaný přístup k úpravě webových stránek či webového portálu, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Tato problematika se týká zejména institucí, které budují komplexní nástroje pro výkon elektronizované veřejné správy a zajišťují dostupnost svých služeb pro občany na internetu. Druhý materiál je pdf SouborStanovisko č. 2/2011 „Zpracování osobních údajů na základě souhlasu ve smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách a s tím související problémy“. Stanovisko se zaměřuje především na některé instituty zpracování osobních údajů (souhlas a informační povinnost) používané ve Všeobecných obchodních podmínkách, ale shodná východiska platí i pro běžné smlouvy.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší dokument „Metodické doporučení Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů k poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím“. Jedná se o metodické doporučení k poskytování informací o platech pracovníků ve veřejném sektoru.

Dalším materiálem této rubriky je dohoda „Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID“, kterou se stanovují pokyny pro všechny evropské společnosti pro řešení otázek týkajících se ochrany údajů v souvislosti s aplikacemi pracujícími s inteligentními etiketami (identifikace na základě rádiové frekvence - RFID) před jejich uvedením na trh.

Rubriku Sdělení naplňují dále stanoviska Pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29). Z materiálu PDF soubor „Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti“ vyplývá, že pracovní skupina zastává názor, že potřebnost systému EU pro jmennou evidenci cestujících dosud nebyla prokázána a že navrhovaná opatření nejsou v souladu se zásadou proporcionality, a to zejména proto, že systém plánuje shromažďování a uchovávání všech údajů o všech cestujících na všech letech. PDF soubor „Stanovisko č. 12/2011 k inteligentnímu měření“ objasňuje právní rámec, který se vztahuje na fungování technologií inteligentního měření v odvětví energetiky.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém