Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Z obsahu č. 63 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 63 -

ÚVOD

V šedesáté třetí částce Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů je publikován přehled zrušených registrací v období od 16. 6. 2012 do 31. 10. 2012.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší PDF souborstanovisko č. 14/2012 „Zveřejňování osobních údajů žadatelů o dotaci podle novely rozpočtových pravidel č. 171/2012 Sb.“ Stanovisko se zabývá novelou rozpočtových pravidel č. 171/2012 Sb. (účinná od 1. srpna 2012) z pohledu ochrany osobních údajů.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší dokument Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29), kterým je PDF soubor„Stanovisko č. 02/2012 k rozpoznávání tváře u on-line a mobilních služeb“. V posledních letech došlo k rychlému nárůstu dostupnosti a přesnosti technologie rozpoznávání tváře, která navíc začala tvořit součást on-line a mobilních služeb pro účely identifikace, autentizace/verifikace nebo kategorizace jednotlivců. Jako příklady jejího užití v rámci on-line či mobilních služeb lze uvést sociální sítě nebo výrobu chytrých telefonů. Smyslem tohoto stanoviska je posoudit právní rámec ochrany osobních údajů ve vztahu k těmto novým způsobům zpracování osobních dat a nabídnout vhodná doporučení, která by se mohla uplatnit ve vztahu k užívání této technologie v kontextu on-line a mobilních služeb.

V rubrice Materiály z Úředního věstníku Evropské unie je publikován dokument PDF soubor„Rozhodnutí Komise 2011/61/EU ze dne 31. ledna 2011 o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů“ a dokument PDF soubor„Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/484/EU ze dne 21. srpna 2012 o odpovídající ochraně osobních údajů Uruguayskou východní republikou v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů“. Jedná se o překlady pořízené Evropskou komisí (přetisky v původní podobě).

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém