Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Z obsahu č. 64

 
 
 

- z obsahu č. 64 -

ÚVOD

Částka 64 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů je první částkou roku 2013. Obsahuje přehled zrušených registrací za období od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší nové PDF soubor stanovisko č. 1/2013 „Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla“. Ze stanoviska vyplývá, že jsou-li prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla, cíleně zachycovány a dále zpracovávány záběry identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob za účelem tyto osoby ztotožnit v souvislosti s určitým jednáním, podléhají uvedené aktivity ve výše popsaném rozsahu režimu zákona o ochraně osobních údajů.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší dva dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29). Prvním dokumentem je „Stanovisko č. 3/2012 k vývoji biometrických technologií“. Toto stanovisko má poskytnout revidovaný a aktualizovaný rámec jednotných obecných pokynů a doporučení k uplatňování zásad soukromí a ochrany údajů v biometrických aplikacích. Je určeno evropským a vnitrostátním legislativním orgánům, odvětví biometrických systémů a uživatelům těchto technologií. Druhým dokumentem je „Stanovisko č. 05/2012 ke cloud computingu“. Přes uznávaný ekonomický i sociální přínos cloud computingu stanovisko nastiňuje, jak může široké zavádění cloudových služeb obnášet i rizika pro ochranu údajů. Hlavním závěrem tohoto stanoviska je doporučení podnikům a orgánům veřejné správy, které chtějí využívat cloud computing, aby jako první krok provedly komplexní a důkladnou analýzu rizik. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém