Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Z obsahu č. 66

 
 
 

ÚVOD

 

Šedesátá šestá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací za období od 22. 6. 2013 do 20.10. 2013.

Rubriku Stanoviska Úřadu naplňují čtyři nová stanoviska. Stanovisko č. 3/2013 „K odpovědnosti provozovatelů internetových inzertních portálů“ je zaměřeno na problematiku zveřejňování a jiného zpracování osobních údajů prostřednictvím internetových inzertních portálů, zejména neoprávněného zveřejňování osobních údajů třetích osob prostřednictvím takovýchto webových stránek. Ve stanovisku Úřad konstatuje, že zveřejnění osobních údajů prostřednictvím služby internetového inzertního portálu či služeb obdobných je zpracováním osobních údajů.

Stanovisko č. 4/2013 „K pojetí zpracování osobních údajů“ se zabývá objasněním pojmu zpracování osobních údajů, zejména v případě uchování osobních údajů. Úřad přistoupil k vytvoření tohoto stanoviska vzhledem ke skutečnosti, že se v odborné veřejnosti objevuje řada odlišných názorů na tuto problematiku.

Stanovisko č. 5/2013 „Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování služeb z pohledu zákona o ochraně osobních údajů“ shrnuje základní pravidla a nezbytné postupy, aby monitoring hovorů v rámci elektronické komunikace při poskytování služeb byl v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Stanovisko č. 6/2013 „Poskytování informací o provozních a lokalizačních údajích uchovávaných provozovateli služeb elektronických komunikací“ řeší otázku práva přístupu subjektu údajů k informacím o jeho zpracovávaných osobních údajích.

 V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl Z kontrolní činnosti Úřadu (rok 2012), který uvádí výběr případů, které byly v roce 2012 řešeny v rámci jeho kontrolní činnosti.

Součástí této rubriky je také materiál „Pracovní dokument ke sledování webu a ochraně soukromí: Ohled na souvislosti, transparentnost a kontrolu zůstává zásadní“, který přijala Mezinárodní pracovní skupina pro ochranu dat v telekomunikacích na svém 53. zasedání v dubnu 2013 v Praze. Je určen všem poskytovatelům webových stránek, vývojářům sotfwaru a poskytovatelům služeb, kteří nabízejí nebo používají technologii sledování. Dokument se zabývá vývojem sledovacích technologií a jejich možnými dopady do soukromí občanů.

Posledním materiálem rubriky Sdělení Úřadu je dokument Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES, kterým je „Stanovisko č. 2/2013 k aplikacím v inteligentních zařízeních“. V tomto stanovisku pracovní skupina objasňuje právní rámec vztahující se na zpracovávání osobních údajů při vývoji, distribuci a užívání aplikací v inteligentních zařízeních se zaměřením na požadavek souhlasu, zásady týkající se omezení účelu a minimalizace údajů, nutnost přijmout odpovídající bezpečnostní opatření, povinnost náležitě informovat konečné uživatele, práva uživatelů, přiměřené doby uchovávání údajů, a zejména korektní zpracování údajů získaných od dětí a týkajících se dětí.

 

 

Oznamujeme Vám, že od 1. 1. 2014 Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů bude vydáván pouze v elektronické podobě na internetové adrese Úřadu www.uoou.cz v rubrice Publikace.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém