Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Žádné uchovávání a prověřování dat cestujících v letecké dopravě, rezoluce 81. konference federálního komisaře a zemských komisařů ochrany dat, Německo, 16.-17. 3. 2013 - archiv dokumentů

 
 
 

Rezoluce 81. konference federálního komisaře a zemských komisařů ochrany dat
16. - 17. března 2011, Würzburg, Německo

Žádné uchovávání a prověřování dat cestujících v letecké dopravě
(neoficiální překlad)

Evropská komise předložila dne 2. února 2011 nový návrh směrnice o používání údajů jmenné evidence cestujících pro předcházení hrozbám a k účelům prosazování práva.

Hlavním předmětem návrhu je systematické shromažďování dat všech cestujících, kteří překročí vnější hranice EU. Tyto údaje mají být předávány z rezervačních systémů aerolinek, bez ohledu na důvody a podezření, do národního centralizovaného místa bezpečnostních složek, kde mají zůstat uloženy po dobu pěti let. Účelem je zjišťování osob, které by mohly být zapojeny do terorismu nebo do závažné trestné činnosti.

Ani tento nový návrh nenabízí konkrétní důkaz o patřičnosti a nezbytnosti bezdůvodného automatizovaného zpracování a rozboru dat cestujících v letecké dopravě k podpoře daného cíle. Taková kombinace uchovávání a prověřování dat cestujících není v souladu ani s Chartou základních práv EU, ani s ústavně zaručeným právem na informační sebeurčení. Zvláště to platí s ohledem na jurisdikci Federálního ústavního soudu, který ve svém rozhodnutí z 2. března 2010 (1 BvR 256/08) o uchovávání telekomunikačních dat poukázal na následující skutečnost: Je součástí ústavní identity Spolkové republiky Německo, že není dovoleno zcela zjišťovat a zaznamenávat uplatňování občanské svobody. Spolková republika Německo má stejný přístup hájit i na evropské a mezinárodní úrovni.

Systém jako tento by umožňoval ještě hlubší zásahy do občanských práv, pokud by se do směrnice dostal návrh uchovávat data cestujících i na letech uvnitř Evropské unie a údaje o cestujících po železnici a lodí.

Předložený návrh opět zřetelně ukazuje, že na evropské úrovni chybí ucelená celková koncepce zpracování dat v oblasti vnitřní bezpečnosti, která by dostatečně garantovala základní práva subjektů údajů.

Konference proto vyzývá spolkovou vládu a Spolkovou radu, aby se zasadily o nepřijetí návrhu Evropské komise na směrnici o používání údajů jmenné evidence cestujících.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Žádné uchovávání a prověřování dat cestujících v letecké dopravě, rezoluce 81. konference federálního komisaře a zemských komisařů ochrany dat, Německo, 16.-17. 3. 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém