Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zahájeny odborné semináře ÚOOÚ

Seminář-10-5-2023-A
Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal první z řady odborných pracovních seminářů. Ty cílí na aktuální témata spojená se zpracováním osobních údajů a ochranou soukromí. Seminář, který Úřad uspořádal za organizační podpory Asociace pověřenců České republiky, byl věnován právě aktualizovaným pokynům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) o právech subjektu údajů.
 

 
 
První seminář, byl věnován právě aktualizovaným pokynům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) o právech subjektu údajů - práva přístupu.

"Formát vzájemné odborné debaty Úřadu a pověřenců o tématech, která jsou bytostně vázána na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí považuji v době dynamického rozvoje informačních technologií za velmi důležitý. Toto setkání je svým rozsahem první po omezeních způsobených pandemií COVID-19 a symbolicky tak ukončuje dobu, kdy jsme o důležitých věcech mohli diskutovat jen v užších skupinách nebo online formou. Odborný seminář profesionálů v ochraně osobních údajů je vhodný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností   názorů, zejména v době, kdy se právní úprava prostřednictvím pokynů Evropského sboru dynamicky vyvíjí. Úkolem Úřadu je chránit osobní údaje. Dozorová a represivní činnost je proto prostředkem, nikoli cílem. A společným cílem všech profesionálů v oblasti ochrany osobních údajů je respekt k právům subjektů údajů, a proto budeme setkání pravidelně opakovat i v budoucnu.", uvedl k semináři předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký. 

"Podobná setkání pomáhají pověřencům v orientaci v aktuálních úpravách pokynů, které Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijímá. Opatření Sboru přitom pomáhají především fyzickým osobám při uplatňování práva na přístup k informacím. Proto je považuji za velmi přínosné, pokud můžeme i touto formou podpořit odbornou informovanost správců údajů stejně jako správnou aplikaci postupů definovaných EDPB." Dodal předseda Asociace pověřenců České republiky Jaroslav Vítek. 

Semináře Úřadu pro ochranu osobních údajů a Asociace pověřenců České republiky o právech subjektu údajů se mimo jiné zúčastnili zástupci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády, rezortů zahraničí, financí, obrany, průmyslu a obchodu, Digitální a informační agentury, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policejního prezidia, Všeobecné zdravotní pojišťovny, fakultních nemocnic Motol Praha, Plzeň a Ústřední vojenské nemocnice stejně tak jako i zástupci některých obcí a pražských městských částí.

Znění aktualizovaných pokynů k právům subjektů údajů, které Evropský sbor přijal 28. března 2023 je k dispozici zde: 

Foto: 
Seminář ÚOOÚ a APČR k aktualizaci pokynů EDPB o právech subjektu údajů, konaného v Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 10. května 2023 (zdroj: mre, ÚOOÚ)

Seminář-10-5-2023-A

Seminář-10-5-23-C


Seminář-10-5-23-B

 
Zodpovídá: Milan Řepka
Vytvořeno / změněno: 10.5.2023 / 10.5.2023

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém